8.1 d) Månedene (The months)

Lytt og gjenta. (Listen and repeat.)


Januar, februar, mars, april, mai, juni, juli, august, september, oktober, november, desember.