8.2 b) Superlativ (Superlative)

Sett adjektivet i superlativ. (Put the adjective in the superlative form.)


  Eksempel:  
  Oppgavene er enkle.
 
Hvilken oppgave er enklest?
1. Byene er store. Hvilken by er _______________?
2. Guttene er unge. Hvilken gutt er _______________?
3. Kakene er gode. Hvilken kake er _______________?
4. Disse hyttene er små. Hvilken hytte er _______________?
5. Disse bøkene er morsomme. Hvilken bok er _______________?
6. Husene i byen er gamle. Hvilket hus er _______________?
7. Museene er interessante. Hvilket museum er _______________?