8.3 a) Lytteforståelse (Listening comprehension)

Lytt til dialogene og skriv riktig svar i en tabell. (Listen to the dialogues and write the correct answer in a table.)


  Pernille Bjørn Sander Malin Kjersti
Hva er
problemet?
 
         
Hva kan de
gjøre?
         
Vis tekst (Show text)