9.1 b) Uttale. Konsonantforbindelser (Pronunciation. Consonant clusters)

Lytt og gjenta. (Listen and repeat.)


1. (rt) Det er tre dager til festen.
2. (rt) Er Tor her?
3. (rd) Jeg har drukket kaffe.
4. (rd)  Har du lyst på kaffe?
5. (rn) Bilen hans er ny.
6. (rn) Har Nina ei datter?
7. (rl) Norsk er litt vanskelig.
8. (rl) Var Lars på festen?
9. (rs) r så god, her er boka!
10. (rs) Er Sara fra England?