9.2 a) Korte svar (Short answers)

Svar med «Ja, det …» eller «Nei, det … ikke». (Answer with «Ja, det…» or «Nei, det … ikke».)


  Eksempel:
  Går du på norskkurs?
 
(ja) Ja, det gjør jeg.
1. Er du gift? (ja)  Ja, det ___________________________________.
2. Har du hyggelige naboer? (ja)  Ja, ______________________________________.
3. Har du sett Nils? (nei)  Nei, _____________________________________.
4. Kan du komme på festen? (nei)  Nei, _____________________________________.
5. Vil du bli med på kino? (ja)  Ja, ______________________________________.
6. Skal du ta bussen hjem? (nei)  Nei, _____________________________________.
7. Må du jobbe i morgen? (ja)  Ja, ______________________________________.
8. Jobber du i sentrum? (ja)  Ja, ______________________________________.
9. Kjenner du Annika? (nei)  Nei, _____________________________________.
10. Liker du laks? (nei)  Nei, _____________________________________.