9.2 c) Ordstilling i helsetning (Word order in main clauses)

Omformuler setningene og start med ordene / uttrykkene som står i parentes. (Rephrase the sentences, and start with the words /expressions in brackets.)


  Eksempel:    
  Jeg bor i Trondheim.
 
(nå) bor jeg i Trondheim.
1. Peter må utsette møtet. (dessverre) Dessverre________________________.
2. Han skriver e-post til veilederen. (derfor) Derfor___________________________.
3. Hanna ser ikke på tv. (om morgenen) Om morgenen____________________.
4. Hun ser ikke på tv. (om morgenen) Om morgenen____________________.
5. Vi spiser lunsj i kantina. (av og til) Av og til_________________________.
6. Vi skal spise i kantina i dag. (forresten) Forresten________________________.
7. Jeg drar til byen. (hvis det er salg) Hvis det er salg,___________________.
8. Jeg likte å spille fotball. (da jeg var barn) Da jeg var barn,___________________.