9.3 b) Nasjonaldager (National days)

Lytt til dialogene og skriv datoene. (Listen to the dialogues and write the dates.)


  Datoformat: d. måned (eks.: 19. juni)
Dialog 1: Norge har nasjonaldag.
  Danmark har nasjonaldag .
  Sverige har nasjonaldag .
Dialog 2: Spania har nasjonaldag .
  Frankrike har nasjonaldag .
  USA har nasjonaldag .
Dialog 3: Brasil har nasjonaldag .
  Japan har nasjonaldag .
  Australia har nasjonaldag .