10.1 a) Trykk (Stress)

Lytt og gjenta. (Listen and repeat.)


1. Trykk på første stavelse. (Stress on the first syllable.)
'Norge, 'spise, 'telle, 'badet, 'frokosten, 'kilometer, 'opera, 'julegave.
2. Trykk på andre stavelse. (Stress on the second syllable.)
be'stemme, for'telle, stu'dere, stu'dent, te'ater, skulp'tur, au'gust, a'pril, be'gynne.
3. Trykk på tredje stavelse. (Stress on the third syllable.)
parla'ment, ingeni'ør, instru'ment, inter'vju, invi'tere, nasjo'nal, tele'fon.
4. Trykk på fjerde stavelse. (Stress on the fourth syllable.)
invita'sjon, interess'ert, interess'ant, itali'ener, itali'ensk, labora'torium, informa'sjon, biblio'tek.