10.1 b) Rytme i sammenhengende tale (Rhythm in connected speech)

Lytt og gjenta. (Listen and repeat.)


1. De VAR der i FIRe DAGer.
2. ANNa og JEG vil så gjerne forTELLe dere om TURen vår til OSlo.
3. StuDENtene på NORSKkurset hadde FRI.
4. På FREdag var vi på SHOPPing, og om KVELDen gikk vi på teATer.
5. Det var BRA, men SPRÅKet var litt VANskelig.
6. PETer står utenfor NIdarosdomen.
7. HAN gleder seg til å feire JUL sammen med DEM.
8. Da han var på JULebord, spiste han RIBBe.
9. Til dessERT spiste de RISkrem.
10. HELdigvis hadde de SMÅkaker og KAffe også.