10.2 a) Eiendomspronomen (Possessive pronouns)  Eksempel:  
  Jeg liker bilen min.
 
Hun liker bilen sin.
  Hun sier: Fortell om henne:
1. Jeg liker senga mi. Hun ____________________________.
2. Jeg liker rommet mitt. Hun ____________________________.
3. Jeg liker vennene mine. Hun ____________________________.
 
  Eksempel:  
  Jeg liker bilen vår.
 
De liker bilen sin.
  De sier: Fortell om dem:
4. Vi liker senga vår. De _____________________________.
5. Vi liker rommet vårt. De _____________________________.
6. Vi liker vennene våre. De _____________________________.