10.2 b) Pronomen (Pronouns)

Velg riktig pronomen. (Choose the correct pronoun.)


  Eksempel:  
  De går hjem til Evas foreldre.
 
De går hjem til hennes foreldre.
1. Peters familie spiser ribbe. Familien ______________spiser ribbe.
2. Dina gir julegaven til Alex. Hun gir julegaven til ______________.
3. Alex takker Dina for gaven. Han takker ______________for gaven.
4. Dina takker Alex, og Alex takker Dina.  De takker ______________.
5. Bussen går om to timer. ______________går om to timer.
6. Jeg setter meg ved bordet. Vi setter ______________ved bordet.
7. Jeg liker meg i Oslo. De liker ______________i Oslo.
8. Denne boka er interessant. ______________bøkene er interessante.
9. Juletreet er pyntet med flagg. ______________er pyntet med flagg.
10. Jeg ser på Dina, og Dina ser på meg. Vi ser på ______________.
11. Jeg besøker mine foreldre. De besøker foreldrene ______________.
12. Jeg snakker med vennene mine. Dere snakker med vennene ______________.