10.2 c) Preposisjoner (Prepositions)

Velg riktig preposisjon. (Choose the correct preposition.)
«på, hos, til, i, for-siden, ved siden av, under, om»


  Eksempel:  
  Hvor reiser hun?
 
Hun reiser til Oslo.
1. Hva vil Dina og pappa gjøre? Dina og pappa vil gå ____________ kino.
2. Hvor skal de overnatte? De skal overnatte ____________ tanta hennes.
3. Når skal hun reise tilbake? ____________ fredag skal hun reise tilbake.
4. Hvor har dere mange skap? ____________ kjøkkenet har vi mange skap.
5. Hvor lenge har dere vært i Oslo?  Vi har vært i Oslo ____________ to dager.
6. Når kom dere hit? Vi kom hit _________ to dager _________.
7. Når skal dere dra til Oslo? Vi skal dra til Oslo ____________ to dager.
8. Hvor ligger teppet? Teppet ligger ____________ bordet.
9. Hvor bor hun? Hun bor _______ _______ _____ teateret.