10.3 b) Lytteforståelse (Listening comprehension)

Lytt til dialogen og velg riktig svar (ja eller nei). (Listen to the dialogue and choose the correct answer (yes or no).)
1. Spiste Nils pinnekjøtt på julaften?
2. Fikk Nils penger av foreldrene sine til jul?
3. Spiste Nils dessert på julaften?
4. Fikk Anne en ring av søstera si?
5. Har Anne en kjæreste?