Institutt for språk- og kommunikasjonsstudier, NTNU > Nordavinden og sola

Nordavinden og sola

Vis dialektprøver på norgeskart Vis liste over dialektprøver

naviger:
 Kart   Liste   Søk   Kildetekst   Om databasen   HJELP! 

Dialektprøve 24002


  24002
Tyskland Kommune: Fylke: Tabu.0-region:
Opptaksdato: ..2003
XSAMPA:
IPA:
Ortografisk gjengivelse:
Informantdata:
Fødselsår: Kjønn: F Alder til sted: Alder fra sted:
Foreldre/foresatte med samme dialekt: Representativ dialektbruker (egenvurdering):
Yrke: Utdanning:
Egen beskrivelse av dialekten:
Skoletysk
Foreldre/foresatte:
1.
Yrke:
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole):
2.
Yrke:
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole):