1.3 Verbs: Present tense

Fill in all the gaps, then click "Check" to check your answers. You can click "Hint" to get a clue. Note that you will lose points if you ask for hints!
Nordre gågata i Trondheim
Example: Jeg HETER Ken.

Ken 23 år gammel. (å være)
Monika gift. (å være)
Monika ei jente (å ha). Hun heter Emma.
Anna arkitektur på NTNU. (å studere)
Lars på NTNU. (å jobbe)
Hva du? (å gjøre)