4.17 Vokabular: møbler

Kombiner elementene til høyre med elementene til venstre.