4.19 Vokabular: boligtyper

Fyll inn alle lukene og trykk «Sjekk» for å kontrollere svarene dine. Bruk knappen «Hint» for å få en bokstav hvis du trenger et hint. Husk at du mister poeng hvis du spør om hint!
Sett inn riktig ord i riktig form i lukene.

En er et rom som man leier, ofte i studietiden, i en studentby eller en enebolig.
Ei er en liten eller stor bolig for én person eller én familie. De ligger ofte i ei blokk eller en bygård.
Et er hus i rekke ved siden av hverandre.
En ligner på ei blokk, men den har vanligvis felles fasade med andre .