Institutt for språk- og kommunikasjonsstudier, NTNU > Nordavinden og sola

Nordavinden og sola

Vis dialektprøver på norgeskart Vis liste over dialektprøver

naviger:
 Kart   Liste   Søk   Kildetekst   Om databasen   HJELP! 

Dialektprøve nos05001


  nos05001
Mørkved Kommune: Bodø Fylke: Nordland Tabu.0-region: 05
Opptaksdato: ..1999 (H)
XSAMPA:
[ ""nu:4A%PiJ:\ O "su:l_-A ""k4ANl_-A um "k_hEm A d{m sOF "PA: DeJ ""st{4_0kest@ "dA: "k_hom de @n "mAJ: ""go:@n@s %me:\ n_= "PA4m "f4Ak_h: pO %s{:\ dI ble ""e:ni um At "deJ: sOF "f2s`t_- k}J:@ fO "mAJ: te O tA "A: s{ "f4Ak:en sk} bl_-i ""4{NnA f24 O P{4 ""st{4ke4@ en_j Den_j ""And4@ "sO: ""br`Os:t@ ""nu:4A%PiJ:\ AP "?AL: si "mAkt_h mn_= des:\ "me:4 An ""blOs:tE des ""t_h{t:e4@ "t4Ak: "mAJ: "f4Ak:@n "4}J:c s{ O te "s`l}c_h: g_0A ""nu:4A%PiJ:\ "up_h: dA ""s`iJ:c@ "su:lA "f4{m sO "gOt: O "PA4mt O "mAJ: tuk "A:P s{ "f4Ak:@n me "e:N "gAN O "so: mOtE ""nu:4A%PiJ:\ ""iJ:\%42m:\ At "su:l_-A %PA:\ DeJ ""st{4k@st@ A_kP D{_km]
IPA:
Ortografisk gjengivelse:
noravinnj å sola krangla om kæm a dæm såm va deinn stærkeste. da kom de æn mainn gåanes me æn varm frakk på sæ. di ble eni om at deinn såm føsjt kuinne få mainn te å ta av sæ frakken sku bi rægna får å vær stærkere einn deinn andre. så blåste noravinnj av aill si makt. mæn dess mer an blåste dess tættere trakk mainn frakken ruinnt sæ. å te sjluitt ga noravinnj opp. da sjinte sola fræm så gått å varmt å mainn tok av sæ frakken me en gang. å så måtte noravinnj innjrøm at sola va deinn stærkeste av dæm.
Informantdata:
Fødselsår: 1977 Kjønn: M Alder til sted: 0 Alder fra sted: 20
Foreldre/foresatte med samme dialekt: 1 Representativ dialektbruker (egenvurdering): JA
Yrke: Student Utdanning: 6
Egen beskrivelse av dialekten:
Relativt normal/gjennomsnittlig. Mange på min alder bruker palatale lyder i mindre grad, sier "til" istedet for "tel" etc., men andre snakker nok breiere enn meg.
Foreldre/foresatte:
1. mor
Yrke: hjelpepleier
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 0
2. far
Yrke: lærer/rådgiver
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 8