Institutt for språk- og kommunikasjonsstudier, NTNU > Nordavinden og sola

Nordavinden og sola

Vis dialektprøver på norgeskart Vis liste over dialektprøver

naviger:
 Kart   Liste   Søk   Kildetekst   Om databasen   HJELP! 

Databasen Nordavinden og sola består av opptak og transkripsjoner av historien om Nordavinden og sola lest på ulike norske dialekter.

Hovedårsaken til at vi valgte Nordavinden og Sola som lesetekst for disse dialektprøvene er at dette er teksten som også IPA har brukt til sine språkprøver, f.eks. i The principles of the International Phonetic Association (1949), hvor den samme teksten er transkribert ut fra 51 ulike språk, og i Handbook of The International Phonetic Association (1999), der det er transkripsjoner fra 29 ulike språk. Dette er en internasjonalt kjent tekst, noe som kan være med på å gjøre ei slik dialektprøve-samling interessant også ut over landegrensene.

Under kan du se teksten som informantene har blitt bedt om å lese. Merk at flere av informantene har byttet ut ord og endret på ordstillinga for å gjøre lesingen naturlig i forhold til sin dialekt.

Nordavinden og sola

Nordavinden og sola kjekla/kjeklet om kven/hvem av dei/dem som var den sterkaste/sterkeste. Da kom det en mann gåande/gående med en varm frakk på seg. Dei vart samde/De blei enige om at han/den som først kunne få mannen til å ta av seg frakken skulle gjelde for sterkare/sterkere enn den andre. Så blåste nordavinden av all si makt, men dess meir/mer han blåste, dess tettare/tettere trakk mannen frakken rundt seg, og til sist gav nordavinden opp. Da skein/skinte sola fram så godt og varmt, og straks tok mannen av seg frakken. Og så måtte nordavinden innrømme at sola var den sterkaste/sterkeste av dei/dem.