Institutt for språk- og kommunikasjonsstudier, NTNU > Nordavinden og sola

Nordavinden og sola

Vis dialektprøver på norgeskart Vis liste over dialektprøver

naviger:
 Kart   Liste   Søk   Kildetekst   Om databasen   HJELP! 

Dialektprøve nos07001


  nos07001
Brønnøysund Kommune: Brønnøy Fylke: Nordland Tabu.0-region: 07
Opptaksdato: 14.09.2000 (H)
XSAMPA:
[ ""nu:4A%PiJ:\ O "su:r`A ""k4_0ANr`A om "P{m: A %d{m:\ soF %PA:\ ""st{4kA_kst "dA: "k_hOm: de {n_j "mAJ: ""gO:An@ "me: {n "PA4m "f4Ak:_h "p_hO: sE O di PAt` ""e:ni um At "deJ:\ sOF "f2s`t` %k_h}J:\@ "fo: hAJ:\ te O ""t_hA: AP se "f4Ak:@n "deJ: %PA:\ DeJ ""st{4kAst@ "so_k %b}J:\t ""nu:4A%PiJ:\ O "br`o:s AP "AL: sin "mAk_ht_h m{n ju "mei4 hAJ "br`Ost ju "mei4@ "k_hr`ed: ~mAJ: "p_ho: se "frAk:@n O te "s`l_-}t: "g_0A: ""nu:4A%PiJ:\ "up_h: "dA: "k_hom "su:r`A "fr{m O "b}J:c O ""PA4m up_h: O "st4Aks tuk ~mAJ: "A:P s{ "f4Ak:@_kn_k O "sO %mOt:\ ""nu:4A%PiJ:\ "iJ:\%42m:\@ "At:@ "su:r`A "PA: Den_j ""st{4kAst @ %D{m "t_hu:]
IPA:
Ortografisk gjengivelse:
noravinnj å sola krangla åm væm a dæm som va stærkast. da kåm de æn mainn gåane me æn varm frakk på sæ. å di vart eni om at deinn såm føsjt kuinne få hainn te å ta av se frakken deinn va deinn stærkaste. så buint noravinnj å blås av aill sin makt. mæn jo mer hainn blåst jo meir kledd mainn på se frakken. å te sjlutt ga noravinnj opp. da kom sola fræm å buint å varm opp å straks tok mainn av sæ frakken. å så mått noravinnj innjrømme ate sola va deinn stærkast av dæm to.
Informantdata:
Fødselsår: 1977 Kjønn: M Alder til sted: 13 Alder fra sted: 20
Foreldre/foresatte med samme dialekt: 0 Representativ dialektbruker (egenvurdering): NEI
Yrke: befal Utdanning: 3+befalsskole
Egen beskrivelse av dialekten:
Normalisert- ikke utpreget brønnøydialekt.
Foreldre/foresatte:
1. mor
Yrke: lærer
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): mange
2. far
Yrke: revisor
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): ?