Institutt for språk- og kommunikasjonsstudier, NTNU > Nordavinden og sola

Nordavinden og sola

Vis dialektprøver på norgeskart Vis liste over dialektprøver

naviger:
 Kart   Liste   Søk   Kildetekst   Om databasen   HJELP! 

Dialektprøve nos05002


  nos05002
Krogtoft, Borge Kommune: Vestvågøy Fylke: Nordland Tabu.0-region: 05
Opptaksdato: 20.11.2000 (H)
XSAMPA:
[ ""nu:4A%Pin_j:\ O "su:lA ""k4_0ANlA Om "k_hEm A di sm_= %PA: d@n ""st{4_0kAst@_k dA "k_hOm: de en "mAJ: ""go:n_=@s me n "PA4m "f4Ak_h: pO %se:g di PAt` ""e_k:ni um At "deJ: sOF "f2s` k}n_j@ "fo: ~mA:n_j tel O ""tA: %?A:\ s{ "f4Ak:@n %sk}l:\@ "jeL: f2 ""s`t_-{4_0kA4 %en:\ dn_= ""AJ:@4_0 sO ""blo:st@ ""nu:4A%Pin:\ AP "?Al_j: si "mAk_ht_h men ju "mei4 hAm "blOst ju ""t_h{t_h:A "t_-r\_0Ak: ~mA:n_j "f4_0Ak:@n "4}nt seg O te "sist g_0A ""nu:4A%PiJ:\ "up_h: "dA: "s`ein "su:lA "f4Am: sO "gOt_h: O "PAn`t`_h O "st4Aks tuk ~mA:J "A: s{ "f4Ak_h:@n O "so: %mOt:\@ ""nu:4A%Pin_j: ""in_j:%r2m:\ At "su:lA PA DEn ""st{r\_0kAst@ "A_k: di ]
IPA:
Ortografisk gjengivelse:
noravinnj å sola krangla åm kem a di sm va dn stærkaste. da kåmm de en mainn gåanes me n varm frakk på seg. di vart eni om at deinn såm føsjt kunne få mainn tel å ta a sæ frakken skulle jeill før stærkar einn deinn ainner. så blåste noravin av all si makt. men jo meir am blåst jo tættar trakk mainn frakken runt seg. å te sist ga noravinnj opp. da sjein sola fram så gått å varnt å straks tok mainn a sæ frakken. å så måtte noravinn innrømm at sola va den stærkaste a di.
Informantdata:
Fødselsår: 1970 Kjønn: F Alder til sted: 0 Alder fra sted: 20
Foreldre/foresatte med samme dialekt: 2 Representativ dialektbruker (egenvurdering): JA
Yrke: vit.ass. Utdanning: 9
Egen beskrivelse av dialekten:
Normalisert.
Foreldre/foresatte:
1. mor
Yrke: husmor/hjemmeværende
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 2
2. far
Yrke: pensjonist
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 1