Institutt for språk- og kommunikasjonsstudier, NTNU > Nordavinden og sola

Nordavinden og sola

Vis dialektprøver på norgeskart Vis liste over dialektprøver

naviger:
 Kart   Liste   Søk   Kildetekst   Om databasen   HJELP! 

Dialektprøve nos07003


  nos07003
Tjøtta Kommune: Alstahaug Fylke: Nordland Tabu.0-region: 07
Opptaksdato: ..2000 (H)
XSAMPA:
[ ""nu:4A%PIn:\n_= O "su:r`a ""k4ANr`{ u_~m_G "k_h{m: A %d{m:\ sO "PA: dn_= ""st{4_0kAstE d_0O "k_hOm: de {n "mAJ: ""go:AnEs "m{: n_= "PA4m "f4Ak_h: pO %sE:\ di PAt` ""?e:ni um At "deJ: sOF "f2S: %k}j:\ fO ~mA:J te O tA "?A: s{ "f4Ak:@n PAt` ""r\{NnA sOm den_j ""st{4_0kAst@ "A:P D{_km_k sO ""br`o:st@ ""nu:4A%PIJ:\ ?AP "?AL: si "mAk_ht_h m{n ju "mei4 hAn_j ""br`o:st@ ju ""t_h{t:A4 %t4Ak:\ ~mA:J "f4Ak:@n "4}Jc sE O te "Sl}c: %g_0A: ""nu:4A%PIJ:\ "?up_h: "d_0o: ""Sint@ "su:r`A "f4Am: sO "gOt_j_h: O "PAn`t` O "st4Aks tuk ~mA:J "?A: seE "f4Ak:@_kn O "so: ~mOt: ""nu:4A%PIJ:\ ""?iJ:\42m At "su:r`A PA DeJ:\ ""st{4_0kAstE ?A "D{m:]
IPA:
Ortografisk gjengivelse:
noravinn å sola kranglæ om kæm a dæm så va dn stærkaste. då kåm de æn mainn gåanes me n varm frakk på se. di vart eni om at deinn såm føsjt kuinn få mainn te å ta a sæ frakken vart rægna såm deinn stærkaste av dæm. så blåste noravinnj av aill si makt. mæn jo meir hainn blåste jo tættar trakk mainn frakken ruinnt se. å te sjluitt ga noravinnj opp. då sjinte sola fram så gåitt å varnt. å straks tok mainn a se frakken. å så mått noravinnj innjrøm at sola va deinn stærkaste a dæm.
Informantdata:
Fødselsår: 1980 Kjønn: F Alder til sted: 0 Alder fra sted: 18
Foreldre/foresatte med samme dialekt: 0 Representativ dialektbruker (egenvurdering): JA
Yrke: student Utdanning: 5
Egen beskrivelse av dialekten:
Normalisert.
Foreldre/foresatte:
1. mor
Yrke: bankansatt
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 4
2. far
Yrke: landbrukssjef
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 8