Institutt for språk- og kommunikasjonsstudier, NTNU > Nordavinden og sola

Nordavinden og sola

Vis dialektprøver på norgeskart Vis liste over dialektprøver

naviger:
 Kart   Liste   Søk   Kildetekst   Om databasen   HJELP! 

Dialektprøve nos18002


  nos18002
Hafrsfjord Kommune: Stavanger Fylke: Rogaland Tabu.0-region: 18
Opptaksdato: .11.2000 (H)
XSAMPA:
[ ""nu:M\A%Pin:@n ?O "su:lO ""kM\_0aNlA Om ken a %dei sOF "Pa: 4en ""st{M\_0kast@ "dO_k: "k_hOm: de {in "man: "go:@n@ me {in "PaM\m "fM\ak_h: "p_ho: seg di bl{i ""e:ni@_k O_km at@_k dEn sO "f2M\_0st k}n@ fO "man:@n til O tA "?A:P seg "fM\ak_h:@n bl{i "M\{ina sOm dEn ""st{M\_0kAst@ "a:P 4i "so: ""blo:st@ ""nu:M\a%Pin:@n ?AP "?al: si "mak_ht_h men ju "m{M\: an ""blo:st@ ju ""t_h{t:{M\@ "tM\_0ak_h: "man:@n "fM\ak_h:@n "M\unt seg O tl_= "sist g_0a ""nu:M\a%Pin:\@n "Op_h: "do: ""s`int@ "su:lO "fM\am sO "gOt_h: O "PaM\mt O "stM\aks tuk "man:@n "aP seM\_0 "fM\ak_h:@n Og "so: mOt@ ""nu:M\A%Pin:@n "in:%M\2m:\{ a_kt "su:lO "Pa: dn_= ""st{M\_0kast@ "A:P 4i_k]
IPA:
Ortografisk gjengivelse:
noravinnen å solå krangla om ken a dei såmm va den stærkaste. då kåmm de æin mann gåene me æin varm frakk på seg. di blæi enie åm at den så først kunne få mannen til å ta av seg frakken blæi ræina såm den stærkaste av di. så blåste noravinnen av all si makt. men jo mær an blåste jo tættære trakk mannen frakken ront seg. å tl sist ga noravinnen åpp. då sjinte solå fram så gått å varmt. å straks tok mannen av seg frakken. åg så måtte noravinnen innrømmæ at solå va dn stærkaste av di.
Informantdata:
Fødselsår: 1977 Kjønn: F Alder til sted: 0 Alder fra sted: 20
Foreldre/foresatte med samme dialekt: 1 Representativ dialektbruker (egenvurdering): JA
Yrke: lærer Utdanning: 8
Egen beskrivelse av dialekten:
Normalisert, men har endret noen ord etter å ha bodd flere år i Trondheim.
Foreldre/foresatte:
1. mor
Yrke: lærer
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 7
2. far
Yrke: sivilingeniør
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 8