Institutt for språk- og kommunikasjonsstudier, NTNU > Nordavinden og sola

Nordavinden og sola

Vis dialektprøver på norgeskart Vis liste over dialektprøver

naviger:
 Kart   Liste   Søk   Kildetekst   Om databasen   HJELP! 

Dialektprøve nos18003


  nos18003
Hundvåg Kommune: Stavanger Fylke: Rogaland Tabu.0-region: 18
Opptaksdato: .11.2000 (H)
XSAMPA:
[ ""nu:M\A%Pin:\@n O "su:lO ""kM\_0aNlA um "k_hem A "di: sO "PA: dn_= ""st{M\_0kAstE dO "k_hOm: de Ein "man: ""go:@n@s me {in "PaM\m@ "fM\ak_h: pO "se:g di bl{i ""?e:nig@ "?Om at "dEn sO "fYst ""k_hun:@ fO "man:@n te O ""t_hA: AP seg "fM\ak_h:@n sk} ""M\{inAs sOm ""st{M\_0kAM\@ "en: dn_= ""andM\@ "so: ""blo:st@ ""nu:M\A%Pin:\@n "alt an ""OM\_0kt@ men ju "m{M\ an ""blo:st@ ju ""t_hEt_h:{M\@ tM\ak: "man:@n "fM\ak_h:@n "M\unt seg O te "sl}t_h: g_0A ""nu:M\A%Pin:\@n "Op_h: "do: ""s`int@ "su:lO "fM\am sO "gOt_h: O "PaM\mt_h O me "?{iN "gaN: tug "man:@n "A:P seg "fM\ak_h:@n O "so: mOt:@ ""nu:M\A%Pin:\@n "in:%M\2m:\{ at "su:lO "PA: 4En ""st{M\_0kAst@ AP Di]
IPA:
Ortografisk gjengivelse:
noravinnen å solå krangla om kem a di så va dn stærkaste. då kåmm de æin mann gåenes me æin varme frakk på seg. di blæi enige åm at den så fyst kunne få mannen te å ta av seg frakken sku ræinas såm stærkare enn dn andre. så blåste noravinnen alt an årkte. men jo mær an blåste jo tættære trakk mannen frakken ront seg. å te slutt ga noravinnen åpp. då sjinte solå fram så gått å varmt. å me æin gang tog mannen av seg frakken. å så måtte noravinnen innrømmæ at solå va den stærkaste av di.
Informantdata:
Fødselsår: 1979 Kjønn: F Alder til sted: 3 Alder fra sted: 19
Foreldre/foresatte med samme dialekt: Representativ dialektbruker (egenvurdering): JA
Yrke: student (dirigent) Utdanning: 6
Egen beskrivelse av dialekten:
Imellom pen og brei Stavanger-dialekt. Blir litt utvanna/forfinet etter folkehøgskole og to år i Trondheim (eksempel: sier "tiden" istedet for "tiå" sånn at jeg lettere blir forstått)
Foreldre/foresatte:
1. mor
Yrke: høgskolelektor
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 11
2. far
Yrke: rådmann
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 8