Institutt for språk- og kommunikasjonsstudier, NTNU > Nordavinden og sola

Nordavinden og sola

Vis dialektprøver på norgeskart Vis liste over dialektprøver

naviger:
 Kart   Liste   Søk   Kildetekst   Om databasen   HJELP! 

Dialektprøve nos12003


  nos12003
Sætre Kommune: Ørsta Fylke: Møre og Romsdal Tabu.0-region: 12
Opptaksdato: 14.12.2000 (H)
XSAMPA:
[ %nu:\4_GA"PindE O "su:lA ""k4_GANlA um "k_hEn tA "4_G{i su %PA: dn_= ""st{4_0_GkAstE_k dO "k_hOm: de n %mAn:\ ""go:AndE me {in "PA4_GmE "f4_GAk_h: pO %sE_kI_k "d{i PA4_0_Gt ""{inig@ %um:\ At %d{n:\ su "fyst %k_hun:\e_k fO "mAn:e te O ""t_hA: tO se "f4_GAk:e %sk}l:\e ""jElde fO4_G en ""st{4_GkAste %t_hA_k:\ 4_G{_kI_k su ""blo:st@ %nu:\4_GA"Pinde tA "Al: si "mAk_ht_h mEn di "m{i4_G An ""blo:ste di ""t_het:\A4_Ge ""t4_Gekte "mAn:e "f4_GAk:e "4_Gunt se_kI_k O te "sl}t: %mOt:\e %nu:\4_GA"Pinde "ji: %up_h:\ "d_0o: %S{in "su:lA "f4_GAm: su "gOt_h: O "PA4_Gmt O "mAn:e %mOt:\e "st4_GAks @_k: "t_hA: tO se "f4_GAk:e O "su: %mOt:\e %nu:\4_GA"Pinde ""in:\%4_G2m:\e At "su:lA %PA:\ dn_= ""st{4_0_GkAste "tA: 4_G{_ki_k]
IPA:
Ortografisk gjengivelse:
noravinde å sola krangla om ken ta ræi so va dn stærkaste. då kåmm de n mann gåande me æin varme frakk på sei. dæi vart æinige om at dæn so fyst konne få manne te å ta tå se frakke skulle jælde får en stærkaste ta ræi. so blåste noravinde ta all si makt. men di mæir an blåste di tettare trekte manne frakke ront sei. å te slutt måtte noravinde ji opp. då sjæin sola fram so gått å varmt. å manne måtte straks ta tå se frakke. å so måtte noravinde innrømme at sola va dn stærkaste ta ræi.
Informantdata:
Fødselsår: 1975 Kjønn: M Alder til sted: 0 Alder fra sted: 21
Foreldre/foresatte med samme dialekt: 2 Representativ dialektbruker (egenvurdering): JA
Yrke: student Utdanning: 9
Egen beskrivelse av dialekten:
Ganske gjennomsnittlig.
Foreldre/foresatte:
1. mor
Yrke: lærer/rektor
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 6
2. far
Yrke: lærer/rektor
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 6