Institutt for språk- og kommunikasjonsstudier, NTNU > Nordavinden og sola

Nordavinden og sola

Vis dialektprøver på norgeskart Vis liste over dialektprøver

naviger:
 Kart   Liste   Søk   Kildetekst   Om databasen   HJELP! 

Dialektprøve nos18001


  nos18001
Bryne Kommune: Time Fylke: Rogaland Tabu.0-region: 18
Opptaksdato: ..1999 (H)
XSAMPA:
[ ""nu:M\A%Pin:\n_= O "su:lO ""CeglA ?Om "k_hem:\ A "di: so "PA: dn_= ""st{M\_0kAst@ "do: %k_hOm:\ dEM\ en "mAn_G: ""gO:AnE %me:\ @n "PaM\m@ "fM\ak:_h %p_hO:\ se_k "di: bl{i ""e:nig Om At "han so "fYst %k_hun:\e fO "mA:n te O ""t_hA: A seg "fM\Ak:@n sk} ""jEl:A fOM\? ""st{M\_0kAM\@ "?en: dn_= ""AndM\@ sO ""bl{:st@ ""nu:M\A%Pin: AP "Al: si "mAkt mEn des "m{M\: ?An ""bl{:st@ d_0es:\ ""t_het:AM\@ "tM\_0ak: "mA:n "fM\Ak:@n "M\unt se O te "sist g_0A ""nu:M\A%Pin:\ "O_kp_h: "d_0O:? "s`{in "su:lO "fM\Am so "gOt: O "PAM\mt ?O? "mA: ""t_hu:g A %se:\g "fM\Ak:@n me "?EIn: "gON: O "so: ""mOt:@ ""nu:M\A%Pin:\ "?in:M\2m:\A ?At "su:lO "PA:M\ dn_= ""st{M\kast@ "A_k:P di_k]
IPA:
Ortografisk gjengivelse:
noravinn å solå kjegla åm kemm a di så va dn stærkaste. då kåm der en mann gåane me en varme frakk på seg. di blæi enige åm at han såm fust kunne få mann te å ta a seg frakken sku jella får stærkare enn dn andre. så blæste noravin av all si makt. men dess mær an blæste dess tettare trakk mann frakken ront se å te sist ga noravin åpp. då sjæin solå fram så gått å varmt å mann tok a seg frakken me enn gång. å så måtte noravin innrømma at solå var den stærkeste av di.
Informantdata:
Fødselsår: 1969 Kjønn: F Alder til sted: 0 Alder fra sted: 19
Foreldre/foresatte med samme dialekt: 1 Representativ dialektbruker (egenvurdering): JA
Yrke: Stipendiat Utdanning: 10
Egen beskrivelse av dialekten:
Nøytral/litt standarisert Bryne-mål.
Foreldre/foresatte:
1. far
Yrke: disponent
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 6
2. mor
Yrke: sekretær
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 6