Institutt for språk- og kommunikasjonsstudier, NTNU > Nordavinden og sola

Nordavinden og sola

Vis dialektprøver på norgeskart Vis liste over dialektprøver

naviger:
 Kart   Liste   Søk   Kildetekst   Om databasen   HJELP! 

Dialektprøve nos18004


  nos18004
Undheim Kommune: Time Fylke: Rogaland Tabu.0-region: 18
Opptaksdato: 19.09.2001 (H)
XSAMPA:
[ ""nu:Ra%Pin:\n_= O "su:lO ""kR_0aNlA Om "k_hEm:\ AP "di: sO "PA: d@ ""st{R_0kAst@ "do: %k_hOm:\ dE n_= "man: ""gO:@nE %me:\ @n "PaRm@ "fRak:_h pO "se:M\ "di: bl{i ""e:niN Om At "dEn so "fYst %k_h}n:\e fO "ma:n@n te O t_hA "?AP sEM\ "fRak:@n sk} ""jEl:A fOR n@ ""st{R_0kasT aP "di: "so: ""blo:st@ ""nu:RA%Pin:\n_= aP "Al: si "mak_ht_h mEn ju "m{R: An ""blo:st@ ju ""t_hI_ht:AR@ "tR_0ak: "ma:n@n "fRAk:@n "Runt seM\_0 O t_ve "sIst mOt@ ""nu:RA%Pin:\@n %je:\ "O_kp_h: "d_0o: "S{in "su:lO "fRam so "gOt: O "PaRmt at "man:@n t_hug "a:P seM\ "fRak:@n me "?EIn: "gaN: O "so: %mOt:\@ ""nu:RA%Pin:\n_= "?in:R2m:\@ at_h "su:lO "PA:R n@ ""st{R_0kasT AP "di:]
IPA:
Ortografisk gjengivelse:
Informantdata:
Fødselsår: 1980 Kjønn: M Alder til sted: 0 Alder fra sted: 19
Foreldre/foresatte med samme dialekt: 2 Representativ dialektbruker (egenvurdering): NEI
Yrke: student Utdanning: 4
Egen beskrivelse av dialekten:
I forhold til dei fleste på min alder frå min heimstad, snakkar eg normalisert. Bemerkningar frå andre går på at eg snakkar fort og litt feminint, kva nå det måtte innebæra.
Foreldre/foresatte:
1. far
Yrke: anleggsarbeider
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 0
2. mor
Yrke: syerske
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 0