Institutt for språk- og kommunikasjonsstudier, NTNU > Nordavinden og sola

Nordavinden og sola

Vis dialektprøver på norgeskart Vis liste over dialektprøver

naviger:
 Kart   Liste   Søk   Kildetekst   Om databasen   HJELP! 

Dialektprøve nos24001


  nos24001
L2: Russland Kommune: Fylke: Tabu.0-region: 24
Opptaksdato: .08.2000 (H)
XSAMPA:
[ "nu:d_0a%Pin@n O "su:l_Ga "SEkl@t Om "PEm AP "dEm PA "d`En "st{r\k@st@_k dA "k_hum d@ @n "mA:n "gO:@nd@ "mE @n "PaM\m "fM\A:k pO "sEI "djI blE "E:nj@ "um At_v "dEn sOm "f2s`t` "k}n:@ fO "man:@n "tIl_G A_k "tA: A_kP_0 "sEI "fM\a:k@n "sk}:l@ "je:l_Gd@ fO4 "stE4k@r@ E_kn dEn "and4@ sO "bl_GO:st@ "nO_~:M\d{%PI:n@n ?aP "?al "sIn "mAkt mEn "dEs: "me:4_G han "blOs:t@ dEs "tEt:@4@ "tR\a_k:k "mAn:2@n "fR\a_k:k@n "M\unt sEI O tjIl_G "sIst "ga:f "noM\dAPIn@n "?op_h dA "SInt@ "su:lA fR\A:m so "gu:t O "PA:mt O "strA:ks tuk "man:@n Af "sEI fM\a:k@n O sO "mOt:@ "nu:M\da%PI:n@n "In:42m@ a_kt "su:la "Pa:M\ dEn "st{M\k@st@ AP "dEm ]
IPA:
Ortografisk gjengivelse:
Informantdata:
Fødselsår: Kjønn: Alder til sted: Alder fra sted:
Foreldre/foresatte med samme dialekt: Representativ dialektbruker (egenvurdering):
Yrke: Utdanning:
Egen beskrivelse av dialekten:
Foreldre/foresatte:
1.
Yrke:
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole):
2.
Yrke:
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole):