Institutt for språk- og kommunikasjonsstudier, NTNU > Nordavinden og sola

Nordavinden og sola

Vis dialektprøver på norgeskart Vis liste over dialektprøver

naviger:
 Kart   Liste   Søk   Kildetekst   Om databasen   HJELP! 

Dialektprøve nos12001


  nos12001
Eggesbøneset Kommune: Herøy Fylke: Møre og Romsdal Tabu.0-region: 12
Opptaksdato: ..1999 (H)
XSAMPA:
[ %nO:4_GA"vIndI O "su:lA ""c__CAnt4_GA om "k_hen:_j tA %d{i su vA ""st{4_0_GkAst %dO:\ "k_hum: dE EJ "mAJ: ""go:An_jd_j@ me__IJ "vA4_Gm@ "f4_GAk_h: pO sI d{I vA4_0_Gt ""sAmd@ um Ate "deJ: su kund@ fO "mAJ:I "t_hI: O tA "t_hA sI "f4_GAc__CI "fyst vA ""st{4_0_GkA4_G En_j "hiJ: "su: "ble:s %no:4_GA"vIndI tA "?AL: si "mAk_ht_h men tI "m{i4_G AJ "ble:s tI ""t_het:A4_G@ "d4_Gu:g "mAJ:I "f4_GAc__CI "4_Gunt sI O tI "sl}t_h: "g_0A: %no:4_GA"vIndI "up_h: "do: s`{in "su:lA "fr_GAm: su "gOt_h: O "vAr_Gm_0t_h O "mAJ:I tu "t_hA: sI "f4_GAc__CI "fur_0_Gt_h O "su: mOt:@ %no:4_GA"vIndI "ve:%go:\ Ate "su:lA %vA:\ ""st{r_0_GkAst_h]
IPA:
Ortografisk gjengivelse:
nåravindi å sola kjantra om ken ta ræi såmm va stærkast. då komm de æin mainn gåande me inj varme frakk på se. dæ vart samde om ate deinn so konde få mainni te å ta ta se fratkji fyst va stærkar einn hinnj. so bles nåravindi ta aill si makt. men ti mæir ainn bles ti tettare drog mainni fratkji ront se å ti slutt ga nåravindi opp. då sjæin sola fram so gått å varmt å mainni to ta si fratkji fort. å so måtte nåravindi vegå ate sola va stærkast.
Informantdata:
Fødselsår: 1970 Kjønn: M Alder til sted: 0 Alder fra sted: 19
Foreldre/foresatte med samme dialekt: 2 Representativ dialektbruker (egenvurdering): JA
Yrke: doktorgradsstipendiat Utdanning: 9
Egen beskrivelse av dialekten:
Sånn ca. slik som andre.
Foreldre/foresatte:
1. mor
Yrke: lærar
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 5
2. far
Yrke: bilrustforebygger
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 0