Norske språklyder

Interaktivt IPA-kart med lydeksempler og tematekster

INNHOLD:
 Konsonanter   Vokaler   Diakritiske tegn   Oversikt over tematekster 
 
LES MER:
 Om disse sidene   Takk til... 

Dette er startsida til en norsk versjon av IPA-kartet. Det originale IPA-kartet beskriver alle verdens språklyder ut fra artikulatoriske definisjoner; Norske språklyder inneholder språklyder og suprasegmenter som finnes i dialekter av norsk.

Her kan du utforske det norske talespråket på tre forskjellige tavler der du også kan høre de ulike språklydene.

Last ned Norske Språklyder:
Du kan laste ned Norske Språklyder slik at du kan bruke kartet uten å være koblet til nettet!

Last ned norske_spraklyder_mp3.zip (ca. 3,7 MB)

Ide, utforming og implementasjon: Kristian Skarbø
Faglig ansvarlig for det fonetiske, fonologiske og dialektologiske materialet: Jørn Almberg

En spesiell takk går til Professor J.C. Wells ved Department of Phonetics and Linguistics, University College London, som har latt oss bruke materiale fra innspillingen The Sounds of the International Phonetic Alphabet på disse sidene.

Norwegian University of Science and Technology
  24-oktober-2002, Kristian Skarbø