Institutt for språk- og kommunikasjonsstudier, NTNU > Nordavinden og sola

Nordavinden og sola

Vis dialektprøver på norgeskart Vis liste over dialektprøver

naviger:
 Kart   Liste   Søk   Kildetekst   Om databasen   HJELP! 

Dialektprøve nos01001


  nos01001
Bjørnevatn Kommune: Sør-Varanger Fylke: Finnmark Tabu.0-region: 01
Opptaksdato: 05.12.2000 (H)
XSAMPA:
[ "nu:4A%PiJ:\ O "su:lA "k4ANlA um "k_hem A "d{m sm_= "PA dn_= "st{4kest@_k dA "k_hOm: de En "mAJ: "gO:Anes me F_= "PA4m "f4Ak: pO s{ dEm PA "eni Om At "den sOm "f2St k}J:e fO ~mAJ: te O "t_hA A s{ "f4Ak:en ble "4{NnA sOm den "st{4keste "A_k: D{_km sO "blO:st@ "nu:4A%PiJ:\ ?AP "?AL: sin mAkt m{n ju "me: d`@ "blO:st@ ju "t_h{t_h:@4@ t4Ak:\ ~mAJ: "f4Ak:@n "4}J:c s{ O tI "Sl}t: g_0A "nu:4A%PiJ:\ "up: dA "Sin_j:t@ "su:r`a "f4{m sO "gu: O "Par\m O "st4Aks tu:\k ~mA:J "A:P s{ "f4Ak_h:@n O "sO: mOt:\@ %nu:4APiJ "?iJ:\%42m ?At "su:lA PA dn_= "st{4kest@ A_kP D{m]
IPA:
Ortografisk gjengivelse:
noravinnj å sola krangla om kem a dæm sm va dn stærkeste. da kom de æn mainn gåanes me æn varm frakk på sæ. dæm va eni åm at den såm føsjt kuinne få mainn te å ta a sæ frakken ble rægna såm den stærkeste av dæm. så blåste noravinnj av aill si makt. mæn jo mer de blåste jo tættere trakk mainn frakken ruinnt sæ. å ti sjlutt ga noravinnj opp. da sjinte sola fræm så go å værm å straks tok mainn av sæ frakken. å så måtte noravinnj innjrøm at sola va dn stærkeste av dæm.
Informantdata:
Fødselsår: 1973 Kjønn: F Alder til sted: 0 Alder fra sted: 20
Foreldre/foresatte med samme dialekt: 2 Representativ dialektbruker (egenvurdering): JA
Yrke: geograf Utdanning: 10
Egen beskrivelse av dialekten:
I forhold til andre på min alder, så har min dialekt blitt noe normalisert. Har kanskje til dels fått et mildere tonefall.
Foreldre/foresatte:
1. mor
Yrke: renholdsbetjent
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 2
2. far
Yrke: fisker
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 0