Institutt for språk- og kommunikasjonsstudier, NTNU > Nordavinden og sola

Nordavinden og sola

Vis dialektprøver på norgeskart Vis liste over dialektprøver

naviger:
 Kart   Liste   Søk   Kildetekst   Om databasen   HJELP! 

Dialektprøve nos09003


  nos09003
Stjørdal Kommune: Stjørdal Fylke: Nord-Trøndelag Tabu.0-region: 09
Opptaksdato: ..2000 (V)
XSAMPA:
[ ""nu:r`A%PiJ:\ ?O ""su:r`A ""k4_0ANr`A um "k_h{m: A "{m sOF "PA: EJ ""st{s`kAsn_= "dA: "k_hum de n "maJ: ""go:An me n "PA4m "f4Ak_h: pO %s{:\ "d{F: PAt` ""e:ni um At "deJ: sO "f2s`t k}J fO ~mA:J te ""t_hA: tO s{ "f4Ak_h:@n sk} ""PO4:O ""st{s`kAst "so: "br`{st ""nu:4A%PiJ:\ "?AL_0c n_= "k_h}J: mn_= de "me:4 hAJ "br`{st de ""t_het_h:A "tr\_0Ak: ~mA:J "f4Ak_h:@n "4}Jc s{ te "s`l}t_h: g_0A: ""nu:r`A%PiJ:\ "up_h: "dA: "s`ein "su:r`A "f4Am ?O "tP{t` tuk ~mA:J ""t_ho: s{ "f4Ak_h:@n O "so: mOt ""nu:r`A%PiJ:\ "iJ:\42m At "su:r`A "PA: eJ ""st{s`kAsn_= ""t_ho: {m]
IPA:
Ortografisk gjengivelse:
nolavinnj å sola krangla om kæm a æm så va deinn stæsjkastn. da kom de æn mainn gåan me n varm frakk på sæ. dæm vart eni om at deinn så føsjt kuinn få main te ta tå sæ frakken sku vårrå stæsjkast. så blæst noravinnj aillt n kuinn mæn de mer hainn blæst de tettar trakk mainn frakken ruint sæ. te sjlutt ga nolavinnj opp. da sjein sola fram å tvært tok mainn tå sæ frakken. å så mått nolavinnj innjrøm at sola va einn stæsjkastn tå æm.
Informantdata:
Fødselsår: 1978 Kjønn: F Alder til sted: 0 Alder fra sted: 0
Foreldre/foresatte med samme dialekt: 2 Representativ dialektbruker (egenvurdering): JA
Yrke: Student Utdanning: 5
Egen beskrivelse av dialekten:
Snakker ingen utprega dialekt for området, ei heller særlig normalisert. Snakker omtrent som alle andre på stedet.
Foreldre/foresatte:
1. mor
Yrke: sevicemedarbeider
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 0
2. far
Yrke: sjåfør
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 2