Institutt for språk- og kommunikasjonsstudier, NTNU > Nordavinden og sola

Nordavinden og sola

Vis dialektprøver på norgeskart Vis liste over dialektprøver

naviger:
 Kart   Liste   Søk   Kildetekst   Om databasen   HJELP! 

Dialektprøve nos19001


  nos19001
Mandal Kommune: Mandal Fylke: Vest-Agder Tabu.0-region: 19
Opptaksdato: 07.12.2000 (H)
XSAMPA:
[ ""nu:M\A%Pin:\n_= O "su:la ""kM\aNla Om "Pem: a di sOF Pa "st{M\_0k@st da "k_hOm: de n "man: ""go:@n@ me n "PaM\m "fM\ak_h: pO %sE:\ di ble ""?e:nI Om at %d_0en sOF "f2M\_0st %k_h}n@ fO "man:@n te O ""t_ha: a sE "fM\ak_h:@n ble ""M\EIna som den ""st{M\_0k@st@ a d_-i sO ""blo:st@ ""nu:M\a%Pin:\n_= a "al: sin "makt men ju "me:M\ an ""blo:st@ ju ""t_het:@M\@ "tM\_0ak_h: "man:@n "fM\ak:@n "M\}nt sE O te "sl}t_h: g_0a ""nu:M\da%Pin "?up_h da ""s_-int@ "su:la "fM\am: sO "gOt_h: ?o "PaM\mt O "man:@n ""t_hu:k a se fM\ak:en O "so: %mOt:@ ""nu:M\a%Pin_= "?in:%M\2m:\@ ?at "su:la Pa dn_= ""st{M\_0k@st@ "?a: d_-i]
IPA:
Ortografisk gjengivelse:
noravinn å sola krangla åm vem av di såm va stærkest. da kåm de n mann gåene me n varm frakk på se. di ble eni åm at den såm først kunne få mannen te å ta a se frakken ble reina som den stærkeste a di. så blåste noravinn a all sin makt. men jo mer han blåste jo tettere trakk mannen frakken runt se. å te slutt ga nordavinn opp. da sjinte sola fram så gått o varmt å mannen tok a se frakken. å så måtte nordavinn innrømme at sola va dn stærkeste a di.
Informantdata:
Fødselsår: 1950 Kjønn: F Alder til sted: 0 Alder fra sted: 19
Foreldre/foresatte med samme dialekt: 1 Representativ dialektbruker (egenvurdering): JA
Yrke: forsker, førsteamanuensis Utdanning: 12
Egen beskrivelse av dialekten:
Brei, men nå med innslag av trønderske endinger og ord.
Foreldre/foresatte:
1. mor
Yrke: husmor/lærer/pensjonist
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 10
2. far
Yrke: interiørarkitekt/lærer handelsskolen
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 14

Dialektprøve nos19002


  nos19002
Kristiansand Kommune: Kristiansand Fylke: Vest-Agder Tabu.0-region: 19
Opptaksdato: 15.12.2000 (H)
XSAMPA:
[ ""nu:M\APin:\ O "su:lO ""kM\ANlA um "PEm: A %di:\ sOm "PA: n@ ""st{M\_0k@st@ "da: %k_hOm:\ de n "mAn: %go:\@n@ m@ Ei "PAM\m "fM\A_kk_h: pO_k sE_k d_0i ble ""e:ni Om At dEn sOF "f2M\_0s %k_h}n:\e fO ""mAn:@n te O_o ""t_hA: A s{ ""fM\Ak:A bl{ ""M\{inA sO_km n@_k ""st{M\_0k@st@ A_k di_k "so: "blo:st ""nu:M\A%Pin:\ A "?Al: si "mAk_ht_h men ju "me:M\ Am ""blO:st@ ju ""t_hetM\@ "tM\Ak: "mAn: ""fM\Ak:A "M\}_kn_k sE_k O te "sist g_0A ""nu:M\A%Pin: "up_h: "dA ""s`in:t@ "su:lA "fM\Am sO "gOt_h: O "PAM\mt O "stM\Ak tuk "mAn: "A: sE ""fM\Ak:A O "so: %mOt:\@ ""nu:M\A%Pi:\@ in:%M\2m:\e At "su:lA PA n@ ""st{_kM\_0k@_kst@_k A_k di_k]
IPA:
Ortografisk gjengivelse:
noravinn å solå krangla om vem a di såmm va ne stærkeste. da kåmm de en mann gåene me æi varm frakk på se. di ble enie åm at den såm førs kunne få mannen te å ta a sæ frakka blæi ræina såm den stærkeste a di. så blåst noravinn a all si makt. men jo mer an blåste jo tettere trakk mann frakka runt se. å te sist ga noravinn opp. da sjinte sola fram så gått å varmt. å strak tok mann av se frakka. å så måtte noravie innrømme at sola va ne stærkeste av di.
Informantdata:
Fødselsår: 1968 Kjønn: M Alder til sted: 0 Alder fra sted: 18
Foreldre/foresatte med samme dialekt: 0 Representativ dialektbruker (egenvurdering): NEI
Yrke: doktorgradsstipendiat Utdanning: 13
Egen beskrivelse av dialekten:
Snakker nå penere, mindre bredt og mindre utpreget enn folk i Kristiansand. Jeg bruker i hovedsak likevel de bløte konsonantene, g, b etc. istedet for k og p.
Foreldre/foresatte:
1. mor
Yrke: eiendomsmegler
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 3
2. far
Yrke: pensjonist
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 3