Institutt for språk- og kommunikasjonsstudier, NTNU > Nordavinden og sola

Nordavinden og sola

Vis dialektprøver på norgeskart Vis liste over dialektprøver

naviger:
 Kart   Liste   Søk   Kildetekst   Om databasen   HJELP! 

Dialektprøve nos23003


  nos23003
Foldvik, Brunlanes Kommune: Larvik Fylke: Vestfold Tabu.0-region: 23
Opptaksdato: ..1999 (H)
XSAMPA:
[ ""nur`A%Pin:\n_= O "sur`A ""Cegr`A Om "Pem A dem sOm "PA: d`n`_= ""st{4kAst@ dA kOm d2 n "mAn: ""go:An@s me @n "PA4m "f4Ak: pO s{ d@ br`{i ""e:ni@ Om At "den: sOm "f2s`t k}n:@ fO "mAn:n_= te ""t_hA: A s{ "f4Ak_h:@n sk} %jel:\@ fO ""s`t{4k{4@ n den ""And4@ sO ""br`Ost@ ""nu:r`A%Pin:\n_= A "?Al: si "mAk_ht_h men des "me:4 Am ""br`Ost@ des ""t_het_h:{4@ t4Ak_h: "mAn:n_= "f4Ak_h:@n "Om: s{ O te "s`l_-}t_h: g_0A ""nur`A%Pin: "Op_h: dA ""s`int@ "su:r`A "f4Am: sO "gOt_h: O "PAn`t` O "st4Aks tuk "mAn:n_= "A: s{ "f4Ak_h:@n O "so: mOt@ ""nur`A%Pin: "in:42m@ At "su:r`A %PA:\ d`n`_= ""st{4kAst A %D@m]
IPA:
Ortografisk gjengivelse:
nolavinn å sola kjegla åm vem a dem såm var dn stærkaste. da kåmm de n mann gåanes me n varm frakk på sæ. de blæi enie åm at denn såm føsjt kunne få mann te ta a sæ frakken sku jelle får stærkare enn den andre. så blåste nolavinn av all si makt. men dess mer am blåste dess tettære trakk mann frakken åmm sæ. å te sjlutt ga nolavinn åpp. da sjinte sola fram så gått å varnt å straks tok mann a sæ frakken. å så måtte nolavinn innrømme at sola var dn stærkast a dem.
Informantdata:
Fødselsår: 1934 Kjønn: M Alder til sted: 0 Alder fra sted: 28
Foreldre/foresatte med samme dialekt: 1 Representativ dialektbruker (egenvurdering): JA
Yrke: førsteamanuensis Utdanning: universitet
Egen beskrivelse av dialekten:
Nokså lik i forhold til andre på stedet.
Foreldre/foresatte:
1. far
Yrke: bonde
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 0
2. mor
Yrke: husmor
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 0