Institutt for språk- og kommunikasjonsstudier, NTNU > Nordavinden og sola

Nordavinden og sola

Vis dialektprøver på norgeskart Vis liste over dialektprøver

naviger:
 Kart   Liste   Søk   Kildetekst   Om databasen   HJELP! 

Dialektprøve nos11001


  nos11001
Elnesvågen Kommune: Fræna Fylke: Møre og Romsdal Tabu.0-region: 11
Opptaksdato: ..2000 (V)
XSAMPA:
[ ""nu:4A%PiJ:\ O "su:r`A ""k4ANr`A um "k_hAm tO "D{i so "PA: DEJ ""st{s`kAst@_k %dO:\ "k_hom de {J "mAJ: ""go:@nEs m{ J_= "PA4F "f4Ak_h: po %sE:\ d{i PArt ""?e:ni om At "d{J: so "f2s`t_- %k_huJ:\@ fO ~mA:J t@ ""t_hA: tO sE "f4AC:IJ PA ""st{s`kA4 EJ ""And4IJ "su: "br`E:s ""nu:4A%PiJ:\ tO "?AL si "mAk_ht_h m{n t_hE "m{: n`_= "br`E:s tEs ""t_het_h:A4@ "t4Ak ~mAJ:_= "f4AC:IJ "4}Jc sE O te "s`l_-}t_h g_0A ""nu:4A%PiJ:\ "up_h: "dO: "s`{:n "su:r`A "f4Am: "so: %gOt_h:\ O "PA4mt O mE "?{J_G: "gON: tuk ~mAJ:_= %t_ho:\ sE "f4AC:IJ O "so: mOt@ ""nu:4A%PiJ:\ "?iJ:%42m:\@ @t "su:r`A %PA:\ EJ ""st{s`kAst@ to "d{i]
IPA:
Ortografisk gjengivelse:
noravinnj å sola krangla om kam tå dæi så va dein stæsjkaste. då kåmm de ænj mainn gåenes mæ nj varm frakk på se. dæi vart eni åm at dæinn så føsjt kuinne få mainn te ta tå se frakjiin va stæsjkar enj andrinj. so bles noravinnj tå aill si makt. mæn te mæ rn bles tess tettare trakk mainn frakjinj ruintj se å te sjlut ga noravinnj opp. då sjæn sola fram så gått å varmt å me ænnj gång tok mainn tå se frakjinnj. å så måtte noravinnj innjrømme at sola va ennj stæsjkaste tå dæi.
Informantdata:
Fødselsår: 1978 Kjønn: F Alder til sted: 0 Alder fra sted: 19
Foreldre/foresatte med samme dialekt: 2 Representativ dialektbruker (egenvurdering): JA
Yrke: Student Utdanning: 6
Egen beskrivelse av dialekten:
Snakker bredere enn de fleste ungdommer jeg gikk på skole med fordi de bor i sentrum.
Foreldre/foresatte:
1. mor
Yrke: gardbruker
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 1
2. far
Yrke: gardbruker
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 0