Institutt for språk- og kommunikasjonsstudier, NTNU > Nordavinden og sola

Nordavinden og sola

Vis dialektprøver på norgeskart Vis liste over dialektprøver

naviger:
 Kart   Liste   Søk   Kildetekst   Om databasen   HJELP! 

Dialektprøve nos11001


  nos11001
Elnesvågen Kommune: Fræna Fylke: Møre og Romsdal Tabu.0-region: 11
Opptaksdato: ..2000 (V)
XSAMPA:
[ ""nu:4A%PiJ:\ O "su:r`A ""k4ANr`A um "k_hAm tO "D{i so "PA: DEJ ""st{s`kAst@_k %dO:\ "k_hom de {J "mAJ: ""go:@nEs m{ J_= "PA4F "f4Ak_h: po %sE:\ d{i PArt ""?e:ni om At "d{J: so "f2s`t_- %k_huJ:\@ fO ~mA:J t@ ""t_hA: tO sE "f4AC:IJ PA ""st{s`kA4 EJ ""And4IJ "su: "br`E:s ""nu:4A%PiJ:\ tO "?AL si "mAk_ht_h m{n t_hE "m{: n`_= "br`E:s tEs ""t_het_h:A4@ "t4Ak ~mAJ:_= "f4AC:IJ "4}Jc sE O te "s`l_-}t_h g_0A ""nu:4A%PiJ:\ "up_h: "dO: "s`{:n "su:r`A "f4Am: "so: %gOt_h:\ O "PA4mt O mE "?{J_G: "gON: tuk ~mAJ:_= %t_ho:\ sE "f4AC:IJ O "so: mOt@ ""nu:4A%PiJ:\ "?iJ:%42m:\@ @t "su:r`A %PA:\ EJ ""st{s`kAst@ to "d{i]
IPA:
Ortografisk gjengivelse:
noravinnj å sola krangla om kam tå dæi så va dein stæsjkaste. då kåmm de ænj mainn gåenes mæ nj varm frakk på se. dæi vart eni åm at dæinn så føsjt kuinne få mainn te ta tå se frakjiin va stæsjkar enj andrinj. so bles noravinnj tå aill si makt. mæn te mæ rn bles tess tettare trakk mainn frakjinj ruintj se å te sjlut ga noravinnj opp. då sjæn sola fram så gått å varmt å me ænnj gång tok mainn tå se frakjinnj. å så måtte noravinnj innjrømme at sola va ennj stæsjkaste tå dæi.
Informantdata:
Fødselsår: 1978 Kjønn: F Alder til sted: 0 Alder fra sted: 19
Foreldre/foresatte med samme dialekt: 2 Representativ dialektbruker (egenvurdering): JA
Yrke: Student Utdanning: 6
Egen beskrivelse av dialekten:
Snakker bredere enn de fleste ungdommer jeg gikk på skole med fordi de bor i sentrum.
Foreldre/foresatte:
1. mor
Yrke: gardbruker
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 1
2. far
Yrke: gardbruker
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 0

Dialektprøve nos11002


  nos11002
Naas, Eide Kommune: Eide Fylke: Møre og Romsdal Tabu.0-region: 11
Opptaksdato: .04.2001 (V)
XSAMPA:
[ ""nu:4A%PiJ:\ O "su:r`A ""k4Angr`A um "k_h{m: tO %{m:\ sO PA ""st{s`kA_kst "dA: "kOm: de {n "mAJ: ""go:An mE {F "PA4m "f4Ak: pO sE d{F PAt` ""?e:ni um At %d{J:\ sOF "f2s` %k}J:\@ fO ~mA:J te O ""t_hA: tO sE "f4Ak:@n PAt` ""r\{NnA sOm ""st{4_0kA_kst tO {_km sO ""br`o:st@ ""nu:4A%PiJ:\ tO "?AL: si "mAk_ht_h m{n ju "m{:4 n_= ""br`o:st@ j_ku ""t_het:@ %t4Ak:\ ~mA:J "f4Ak:@n "4}Jc s@_k te "s`l_-}c_h: g_0A ""nu:4A%PiJ:\ "up_h: %dA:\ "s`{:n "su:r`A "f4Am: sO "gOt: O "PAn`t` O ~mA:J ""t_hu:k tO se "f4Ak:@n me "?{_~:n_G gO_~N O "so: mOt@ ""nu:4A%PiJ:\ "?iJ:%42m:\ At "su:r`A_k P_kA ""st{4_0kAst]
IPA:
Ortografisk gjengivelse:
noravinnj å sola krangla om kæmm tå æmm så va stæsjkast. da kåmm de æn mainn gåan mæ n varm frakk på sæ. dæm vart eni om at dæinn såm føsjt kuinne få mainn te å ta tå se frakken vart rægna såm stærkast tå æm. så blåste noravinnj tå aill si makt. mæn jo mæ rn blåste jo tetta trakk mainn frakken ruintj se. te sjlut ga noravinnj opp. da sjæn sola fram så gått å varnt å mainn tok tå se frakken me æn gång. å så måtte noravinnj innjrømm at sola va stærkast.
Informantdata:
Fødselsår: 1978 Kjønn: F Alder til sted: 0 Alder fra sted: 20
Foreldre/foresatte med samme dialekt: 2 Representativ dialektbruker (egenvurdering): JA
Yrke: student Utdanning: 4
Egen beskrivelse av dialekten:
Litt normalisert.
Foreldre/foresatte:
1. mor
Yrke: møbelsyerske
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 2
2. far
Yrke: uføretrygdet
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 6

Dialektprøve nos11003


  nos11003
Molde Kommune: Molde Fylke: Møre og Romsdal Tabu.0-region: 11
Opptaksdato: ..
XSAMPA:
[ ""nu:rA%Pin:\n_= O ""su:r`A ""k4ANr`A om "k_h{m A %d{m sOm PA ""st{4_0k@st "dA: %k_hOm:\ de n "mAn: ""go:@n@ %me:\ n "PA4m "f4Ak_h: pO "se: "d{m br`{i ""e:ni um At "d{n: sF_0_= "f2s`t %k_h}n:\e %fO:\ "mAn:n_= te O ""t_hA: A s{ "f4Ak_h:@n br`{ ""r{NnA sOm dn_= ""st{4_0k@st@ "A: D{m "so_k: ""br`o:st@ ""nu:4A%Pin:\n_= AP "Al: si "mAk_ht_h m{n @ "m{i4 hAm ""br`o:st@ de ""t_h{t:@4@ t4Ak: "mAn:n_= "f4Ak_h:@n "4}nt s@ O te "s`l_-}t_h: %g_0A:\ ""nu:rA%Pin:\ "up_h: dO "s`{in "su:r`A sO "gOt_h: O "PA4mt_h O "mAn:n_= ""t_hu:k A s{ "f4Ak_h:@n m@ "?e:N "AN: O "so: mOte ""nu:4A%Pin:\n_= "in:%42m:\@ At "su:r`A "PA: @n ""st{4k@st@ "A: D{m]
IPA:
Ortografisk gjengivelse:
noravinn å sola krangla åm kæm a dæm såm va stærkest. da kåmm de en mann gåene me n varm frakk på se. dæm blei eni om at dænn såm føsjt kunne få mann te å ta a sæ frakken blæ rægna såmm dn stærkeste av dæm. så blåste noravinn av all si makt. mæn e meir ham blåste de tættere trakk mann frakken runt se. å te slutt ga noravinn opp. då sjæin sola så gått å varmt å mann tok a sæ frakken me en gang. å så måtte noravinn innrømme at sola va dn stærkeste av dæm.
Informantdata:
Fødselsår: Kjønn: Alder til sted: Alder fra sted:
Foreldre/foresatte med samme dialekt: Representativ dialektbruker (egenvurdering):
Yrke: Utdanning:
Egen beskrivelse av dialekten:
Foreldre/foresatte:
1.
Yrke:
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole):
2.
Yrke:
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole):