Institutt for språk- og kommunikasjonsstudier, NTNU > Nordavinden og sola

Nordavinden og sola

Vis dialektprøver på norgeskart Vis liste over dialektprøver

naviger:
 Kart   Liste   Søk   Kildetekst   Om databasen   HJELP! 

Dialektprøve nos20001


  nos20001
Hisøy Kommune: Arendal Fylke: Aust-Agder Tabu.0-region: 20
Opptaksdato: 05.12.2000 (H)
XSAMPA:
[ ""nu:M\A%Pin:\n_= O "su:lA_r ""kM\ANlA um "Pem: A %di:\ %sOm:\ PAM\ dn_= ""st{M\_0k@st@ %dA: "k_hOm:\ de n "mAn: ""gO:n_=@ "me: n_= "PaM\F "fM\Ak_h: pO %s{:\ di ble ""e:ni om At "den: sOF "f2s`t_- %k_h}n:\@ fO "mAn:n_= ti O ""tA: A s{ "fM\Ak:@n ble ""M\{inA sOm dn_= ""st{M\_0k@st@ A "di: so ""blo:st@ ""nu:M\A%Pin:\n_= A "?Al: sin "mAk_ht_h men ju "me:M\ an ""blo:st@ ju ""t_het_h:@M\@ %tM\Ak: "mAn:n_= "fM\Ak:@n "M\}nt s{ O te "sl}t:_h g_0A ""nu:M\A%Pin:\ "up:_h dA ""sjint@ sulA_r fM\Am sO "gOt_h: O "PaM\mt O "stM\Aks tuk "mAn:n_= "A: s{ "fM\Ak_h:@n O sO %mOt:\@ ""nu:M\A%Pin:\ "in:%M\2m:\@ At "su:lA PA dn_= ""st{M\_0k@st@ A "di:]
IPA:
Ortografisk gjengivelse:
noravinn å sola krangla om vem a di såmm var dn stærkeste. da kåmm de n mann gåene me n værm frakk på sæ. di ble eni åm at den såm føsjt kunne få mann ti å ta a sæ frakken ble ræina såm dn stærkeste a di. så blåste noravinn a all sin makt. men jo mer an blåste jo tettere trakk mann frakken runt sæ. å te slutt ga noravinn opp. da sjinte solæ fram så gått å værmt. å straks tok mann a sæ frakken. å så måtte noravinn innrømme at sola va dn stærkeste a di.
Informantdata:
Fødselsår: 1952 Kjønn: M Alder til sted: 0 Alder fra sted: 18
Foreldre/foresatte med samme dialekt: 1 Representativ dialektbruker (egenvurdering): JA
Yrke: professor Utdanning: 18
Egen beskrivelse av dialekten:
Utprega.
Foreldre/foresatte:
1. mor
Yrke: husmor
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 1
2. far
Yrke: sjømann/fabrikkarbeider
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 1