Institutt for språk- og kommunikasjonsstudier, NTNU > Nordavinden og sola

Nordavinden og sola

Vis dialektprøver på norgeskart Vis liste over dialektprøver

naviger:
 Kart   Liste   Søk   Kildetekst   Om databasen   HJELP! 

Dialektprøve nos13001


  nos13001
Bygstad Kommune: Gaular Fylke: Sogn og Fjordane Tabu.0-region: 13
Opptaksdato: 14.11.2000 (H)
XSAMPA:
[ ""no:4_GA%PIndn_= O "su:la ""c__CEklA um "k_hEm A d{i sO "PA: dn_= ""st{4_0_GkAst@ dO "k_hOm: de {in "mAn: ""go:@nd@ m {in "PA_+4m "f4Ak: pO "se:g d{i PA4_0t ""?e:nig um At dEn su "f2s`t k}n@ fO "mAn:n_= til O tA "?A:P seg "f4Ak_h:@n PA4_0t ""4eknA sOm den ""st{4_0kAst@ AP d{i so ""blo:st@ ""nu:4_GA%PIndn_= AP "?Al: si "mAkt men des "m{i4 hAn ""blo:st@ des ""t_h{t_h:Ar@ "t4Ak_h: "mAn:n_= "f4Ak_h:@n "4}nt seg O til "sist g_0A ""nu_o:4A%PIndn_= "up_h: dO "s`{in "su:la "f4Am su "gO_ht_h: O "PA4mt o "st4Aks tuk "mAn:n_= "frAk_h:@n "A:P seg O "so: mOt:@ ""nu:4_GA%PIndn_= "?in:%42m:\@ At "su:lA "PA:dn_= ""st{4_0kAst@ A_kP d{_ki_k]
IPA:
Ortografisk gjengivelse:
noravindn å sola kjekla om kem a dæi så va dn stærkaste. då kåmm de æin mann gående m æin varm frakk på seg. dæi vart enig om at den so føsjt kunne få mann til å ta av seg frakken vart rekna såm den stærkaste av dæi. so blåste noravindn av all si makt. men dess mæir han blåste dess tættare trakk mann frakken runt seg. å til sist ga noravindn opp. då sjæin sola fram so gått å varmt å straks tok mann frakken av seg. å så måtte noravindn innrømme at sola vadn stærkaste av dæi.
Informantdata:
Fødselsår: 1979 Kjønn: F Alder til sted: 0 Alder fra sted: 18
Foreldre/foresatte med samme dialekt: 2 Representativ dialektbruker (egenvurdering): JA
Yrke: Utdanning: student
Egen beskrivelse av dialekten:
Gjennomsnittleg, ungdommeleg.
Foreldre/foresatte:
1. mor
Yrke: butikkselger
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 3-4
2. far
Yrke: banksjef
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 5