Institutt for språk- og kommunikasjonsstudier, NTNU > Nordavinden og sola

Nordavinden og sola

Vis dialektprøver på norgeskart Vis liste over dialektprøver

naviger:
 Kart   Liste   Søk   Kildetekst   Om databasen   HJELP! 

Dialektprøve nos19001


  nos19001
Mandal Kommune: Mandal Fylke: Vest-Agder Tabu.0-region: 19
Opptaksdato: 07.12.2000 (H)
XSAMPA:
[ ""nu:M\A%Pin:\n_= O "su:la ""kM\aNla Om "Pem: a di sOF Pa "st{M\_0k@st da "k_hOm: de n "man: ""go:@n@ me n "PaM\m "fM\ak_h: pO %sE:\ di ble ""?e:nI Om at %d_0en sOF "f2M\_0st %k_h}n@ fO "man:@n te O ""t_ha: a sE "fM\ak_h:@n ble ""M\EIna som den ""st{M\_0k@st@ a d_-i sO ""blo:st@ ""nu:M\a%Pin:\n_= a "al: sin "makt men ju "me:M\ an ""blo:st@ ju ""t_het:@M\@ "tM\_0ak_h: "man:@n "fM\ak:@n "M\}nt sE O te "sl}t_h: g_0a ""nu:M\da%Pin "?up_h da ""s_-int@ "su:la "fM\am: sO "gOt_h: ?o "PaM\mt O "man:@n ""t_hu:k a se fM\ak:en O "so: %mOt:@ ""nu:M\a%Pin_= "?in:%M\2m:\@ ?at "su:la Pa dn_= ""st{M\_0k@st@ "?a: d_-i]
IPA:
Ortografisk gjengivelse:
noravinn å sola krangla åm vem av di såm va stærkest. da kåm de n mann gåene me n varm frakk på se. di ble eni åm at den såm først kunne få mannen te å ta a se frakken ble reina som den stærkeste a di. så blåste noravinn a all sin makt. men jo mer han blåste jo tettere trakk mannen frakken runt se. å te slutt ga nordavinn opp. da sjinte sola fram så gått o varmt å mannen tok a se frakken. å så måtte nordavinn innrømme at sola va dn stærkeste a di.
Informantdata:
Fødselsår: 1950 Kjønn: F Alder til sted: 0 Alder fra sted: 19
Foreldre/foresatte med samme dialekt: 1 Representativ dialektbruker (egenvurdering): JA
Yrke: forsker, førsteamanuensis Utdanning: 12
Egen beskrivelse av dialekten:
Brei, men nå med innslag av trønderske endinger og ord.
Foreldre/foresatte:
1. mor
Yrke: husmor/lærer/pensjonist
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 10
2. far
Yrke: interiørarkitekt/lærer handelsskolen
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 14