12C.1 Setninger

Oppgave a)
Oppgave b)
Oppgave c)
Oppgave d)
Oppgave e)