Institutt for språk- og kommunikasjonsstudier, NTNU > Nordavinden og sola

Nordavinden og sola

Vis dialektprøver på norgeskart Vis liste over dialektprøver

naviger:
 Kart   Liste   Søk   Kildetekst   Om databasen   HJELP! 

Dialektprøve nos21001


  nos21001
Kommune: Fylke: Telemark Tabu.0-region: 21
Opptaksdato: ..2000 (V)
XSAMPA:
[""nu:r`A%Pin:\ O "su:r`A ""k4ANr`A um "hOk:@n A "rum: sm_= "PA: dn_= ""st{4kA_kst@_k dA "k_hOm: de {in "mAn: ""go:Ans me {n "PA4m "f4Ak: pO "se_ki_k dum br`æi ""?e:ni@ "um: At "den: sOm "fyst kun:@ "fo: "mAn: te ""t_hA A se "f4Ak:@n sku ""jel:@ f{ r`en ""st{4kAst@ "A_k: 4_ku_km_k sO "br`e:s ""nu:r`A%Pin:\ A ?Al: si "mAk_ht_h m{n t_he "m{i4 An "br`e:s t_he ""t_het:{4@ "d4u:g "mAn:n_= "f4Ak:@n "runt seM\ O te "sist "gA: ""nu:r`A%Pin:n_= "up_= dA "s`{in "su:r`A "f4Am: sO "gOt_h: O "PAn`t`_h O "mAn:n_= "d4u:g me "{in "goN "A: se "frAk:@n O "so: ""mOt:_h@ ""nu:r`A%Pin:n_= "me:%je:\ A_kt "su:r`A "PA: dn_= ""st{4kAst@ "A_k: 4_ku_km_k]
IPA:
Ortografisk gjengivelse:
nolavinn å sola krangla omm håkken a rom sm va dn stærkaste. da kåmm de æin mann gåans me æn varm frakk på sei. dom blæi enie omm at denn såm fyst konne få mann te ta a se frakken sku jelle fær den stærkaste a rom. så bles nolavinn a all si makt. mænn te mæir an bles te tettare drog mann frakken ront seg. å te sist ga nolavinn opp. da sjæin sola framm så gått å varnt. å mann drog me æin gong a se frakken. å så måtte nolavinn meje at sola va dn stærkaste a rom.
Informantdata:
Fødselsår: 1968 Kjønn: M Alder til sted: 0 Alder fra sted: 17
Foreldre/foresatte med samme dialekt: 2 Representativ dialektbruker (egenvurdering): JA
Yrke: Musiker Utdanning:
Egen beskrivelse av dialekten:
Foreldre/foresatte:
1.
Yrke:
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole):
2.
Yrke:
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole):