Institutt for språk- og kommunikasjonsstudier, NTNU > Nordavinden og sola

Nordavinden og sola

Vis dialektprøver på norgeskart Vis liste over dialektprøver

naviger:
 Kart   Liste   Søk   Kildetekst   Om databasen   HJELP! 

Dialektprøve nos07002


  nos07002
Sandnessjøen Kommune: Alstahaug Fylke: Nordland Tabu.0-region: 07
Opptaksdato: ..
XSAMPA:
[ ""nu:r`a%Pin_j:\ O "su:r`{ ""C{kr`{ um "k_hEm: A %di:\ sO PA DeJ ""st{4_0kAst@ dO "k_hOm: d{ @n "mAJ: ""go:An@s m{ @n "PA4m ""f4Ak_h:@ pO sE di PAt` ""e:ni um At deJ:\ sO "f2s`t_- k}J fO ~mA_~J: t@ O %tA:\ A s{ ""f4Ak_h:@n sk} jeLs f2 ""s`t_-{4_0kA4 eJ deJ ""AJ:@4 "so: "br`Ost ""nu:r`a%PiJ:\ A "AL: si "mAk_ht_h m{n d@s "mei4 An_j: "br`Ost d@s ""t_h{t:A4 tr\_0Ak ~mA:J ""f4Ak_h:@n "4}Jc sE O t@ "sist g_0A ""nu:r`a%PiJ:\ "up_h: dO "s`ein "su:r`{ "f4Am sO "gOc: O "PAn`t` O "st4Aks tuk_v ~mA:J AP sE ""f4Ak_h:@n O "so: mOt ""nu:r`a%PiJ:\ ""iJ:%r2m:\ At "su:r`{ PA DeJ ""st{r\kAst@ "A: Di]
IPA:
Ortografisk gjengivelse:
nolavinnj å solæ kjækla om kæm a di såmm va deinn stærkaste. då kåmm dæ en mainn gåanes mæ en varm frakke på sæ. di vart eni om at deinn så føsjt kuinn få mainn te ta a sæ frakken sku jeill før stærkar einn deinn ainner. så blåst nolavinnj a aill si makt. mænn dess meir ainn blåst dess tættar trakk mainn frakken ruint sæ. å te sist ga nolavinnj opp. då sjein solæ fram så gåitt å varnt å straks tok mainn av se frakken. å så mått nolavinnj innjrøm at sola va deinn stærkaste a di.
Informantdata:
Fødselsår: 1951 Kjønn: M Alder til sted: 1 Alder fra sted: 21
Foreldre/foresatte med samme dialekt: 1 Representativ dialektbruker (egenvurdering): JA
Yrke: amanuensis Utdanning: cand.philol.
Egen beskrivelse av dialekten:
Typisk.
Foreldre/foresatte:
1. mor
Yrke: sykepleier
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 2
2. far
Yrke: mekaniker
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 1