Institutt for språk- og kommunikasjonsstudier, NTNU > Nordavinden og sola

Nordavinden og sola

Vis dialektprøver på norgeskart Vis liste over dialektprøver

naviger:
 Kart   Liste   Søk   Kildetekst   Om databasen   HJELP! 

Dialektprøve nos17001


  nos17001
Fyllingsdalen Kommune: Bergen Fylke: Hordaland Tabu.0-region: 17
Opptaksdato: ..1999 (H)
XSAMPA:
[ ""nu:M\A%Pin:\ O "su:ll_= ""kM\ANlet om "P{m A di sO PA d{_~ ""st{M\_0kestE dA "k_hOm de n "mAn: ""go:enE me en "PAM\m "fM\Ak: pO s{i di ble ""e:ni Om At "d{n tOF "f2M\_0st k}n:e fO "mA:An te ""t_hA: A s{ "fM\Ak:En "PA:M\ {n ""st{M\_0kestE sO ""blo:ste ""nu:M\A%Pin:\ "Alt An ""klA:M\tE men ju "me:M\ An ""blO:stE ju ""t_hEt:EM\E tM\Ak: "mA:An "fM\Ak:en "M\}nt s{i O te "sl}t: g_0A ""nu:M\A%Pin:\ Op: dA ""s`intE "su:ln_= "fM\Am O "mAn: tuk "A s{ "fM\Ak:En me "?e:N gAN O "sO: %mOt:\ ""nu:M\A%Pin:\ "in:%M\2m:\E A_kt "su:ll_= PAM\ D{_k ""st{M\kestE_0]
IPA:
Ortografisk gjengivelse:
noravinn å soln kranglet åm væm a di så va dæn stærkeste. da kåm de en mann gåene me en varm frakk på sæi. di ble eni åm at dæn såm først kunne få man te å ta a se frakken var dæn stærkeste. så blåste noravin alt han klarte men jo mer an blåste jo tettere trakk man frakken runt sæi å te slutt ga noravin åpp. da sjinte soln fram å mann tok av sæi frakken me en gang. å så måtte noravin innrømme at solen var den stærkeste.
Informantdata:
Fødselsår: 1977 Kjønn: F Alder til sted: 0 Alder fra sted: 19
Foreldre/foresatte med samme dialekt: 0 Representativ dialektbruker (egenvurdering): NEI
Yrke: Student Utdanning: 7
Egen beskrivelse av dialekten:
Jeg snakker en forholdsvis normalisert dialekt. I Bergen er det store variasjoner i dialekten uavhengig av alder. Stort sett følger variasjonene geografiske steder, men jeg snakker litt penere enn de fleste i Fyllingsdalen.
Foreldre/foresatte:
1. mor
Yrke: bibliotekar
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 6
2. far
Yrke: farmasøyt
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 8