Institutt for språk- og kommunikasjonsstudier, NTNU > Nordavinden og sola

Nordavinden og sola

Vis dialektprøver på norgeskart Vis liste over dialektprøver

naviger:
 Kart   Liste   Søk   Kildetekst   Om databasen   HJELP! 

Dialektprøve nos17001


  nos17001
Fyllingsdalen Kommune: Bergen Fylke: Hordaland Tabu.0-region: 17
Opptaksdato: ..1999 (H)
XSAMPA:
[ ""nu:M\A%Pin:\ O "su:ll_= ""kM\ANlet om "P{m A di sO PA d{_~ ""st{M\_0kestE dA "k_hOm de n "mAn: ""go:enE me en "PAM\m "fM\Ak: pO s{i di ble ""e:ni Om At "d{n tOF "f2M\_0st k}n:e fO "mA:An te ""t_hA: A s{ "fM\Ak:En "PA:M\ {n ""st{M\_0kestE sO ""blo:ste ""nu:M\A%Pin:\ "Alt An ""klA:M\tE men ju "me:M\ An ""blO:stE ju ""t_hEt:EM\E tM\Ak: "mA:An "fM\Ak:en "M\}nt s{i O te "sl}t: g_0A ""nu:M\A%Pin:\ Op: dA ""s`intE "su:ln_= "fM\Am O "mAn: tuk "A s{ "fM\Ak:En me "?e:N gAN O "sO: %mOt:\ ""nu:M\A%Pin:\ "in:%M\2m:\E A_kt "su:ll_= PAM\ D{_k ""st{M\kestE_0]
IPA:
Ortografisk gjengivelse:
noravinn å soln kranglet åm væm a di så va dæn stærkeste. da kåm de en mann gåene me en varm frakk på sæi. di ble eni åm at dæn såm først kunne få man te å ta a se frakken var dæn stærkeste. så blåste noravin alt han klarte men jo mer an blåste jo tettere trakk man frakken runt sæi å te slutt ga noravin åpp. da sjinte soln fram å mann tok av sæi frakken me en gang. å så måtte noravin innrømme at solen var den stærkeste.
Informantdata:
Fødselsår: 1977 Kjønn: F Alder til sted: 0 Alder fra sted: 19
Foreldre/foresatte med samme dialekt: 0 Representativ dialektbruker (egenvurdering): NEI
Yrke: Student Utdanning: 7
Egen beskrivelse av dialekten:
Jeg snakker en forholdsvis normalisert dialekt. I Bergen er det store variasjoner i dialekten uavhengig av alder. Stort sett følger variasjonene geografiske steder, men jeg snakker litt penere enn de fleste i Fyllingsdalen.
Foreldre/foresatte:
1. mor
Yrke: bibliotekar
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 6
2. far
Yrke: farmasøyt
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 8

Dialektprøve nos16001


  nos16001
Stanghelle Kommune: Vaksdal Fylke: Hordaland Tabu.0-region: 16
Opptaksdato: 15.11.2000 (H)
XSAMPA:
[ ""nu:M\A%Pin:\n_= O "su:la ""c__C{kla um "k_h{m a %4{i soF %PA:\ d@n ""st{M\_0kast@ "do: %k_hom:\ de {in "mAn: ""go:An@ me {in "PaM\m "fM\Ak: pO "se:g deI PaM\_0t ""einiM\@ %?um:\ at "d{n: suF "f2M\_0st k}ne fO ~mA:n te O tA "?A:P seg "fM\Ak_h:@n PaM\_0t ""M\ekna sOm d{n ""st{M\_0kAst@ "A:P d{i "su: blo:st@ ""nu:M\A%Pin:\n_= ?aP "?al: si "mak_ht_h m{n d{s "m{iM\ ham ""blo:st@ d{s ""t_h{t:{M\@ "tM\_0ak: ~ma:n "fM\ak_h:@n "M\unt seg O te sist g_0a ""nu:M\A%in:\n_= "up_h: "do: "s`{in "su:la "fM\am su "gOt: O "PaM\mt_h O "stM\aks tuk ~ma:n "A:P seg "fM\ak_h:@n ?O "su: mOt:e ""nu:M\A%Pin:\n_= "?in:%M\2m:\a ?at ""su:la "PA: d{n ""st{M\_0kAst@ "A:P d{i]
IPA:
Ortografisk gjengivelse:
noravinn å solæ tkjækla om kæm a dæi såm va den stærkaste. då kom de æin mann gåane me æin varm frakk på seg. dei vart einige om at dæn so først kunne få man te å ta av seg frakken vart rekna såm den stærkaste av dæi. so blåste noravinn av all si makt. men dæss mæir han blåste dæss tættære trakk man frakken ront seg. å te sist gav noravindn opp. då sjæin solæ fram so gått å varmt. å straks tok mann av se frakken. å so måtte noravinn innrømma at solæ va dæn stærkaste av dæi.
Informantdata:
Fødselsår: 1979 Kjønn: F Alder til sted: Alder fra sted:
Foreldre/foresatte med samme dialekt: Representativ dialektbruker (egenvurdering):
Yrke: Utdanning:
Egen beskrivelse av dialekten:
Foreldre/foresatte:
1.
Yrke:
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole):
2.
Yrke:
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole):

Dialektprøve nos15001


  nos15001
Raundalen, Fagnastøl Kommune: Voss Fylke: Hordaland Tabu.0-region: 15
Opptaksdato: 16.11.2000 (H)
XSAMPA:
[ ""nu:M\APindn_= O "su:lE ""CeklA um "k_hEm: AP "d_-{i su %PA:\ dn_= ""st{M\_0kAst{_k d_0_-O %k_hOm:\ d_-@ {in "mAn_-: ""go:An_-E me {in "PaM\m "fM\Ak_h: %pO:\ s{i di PAM\t ""?e:nig um At "d{n: su "f}st k}n@ fO "mAn: te O tA "?A:P se "fM\Ak:@n "hAn: PAM\_0t ""M\E_tk_hnA sOm nA ""st{M\_0kAst@ AP "d_-{i %t_hu:\ su "blA:s ""nu:M\A%Pin:\n_= "nA: n_= ""k_h}n:@ men ju "m{iM\ hAm "blA:s ju ""t_hEt:aM\@ "tM\_0ak_h: "mAn:n_= "fM\Ak:@ "M\unt sEi O te "sl}t_h: su gAP ""nu:M\A%Pindn_= "up_h: dO "s`{in "su:l_-A "fM\Am: su "gOt_h: O "PaM\mt O "do: tuk "mAn:n_= "A:P s@ "fM\Ak:@n me "{in "gON: O "su: mOt@ ""nu:M\A%Pindn_= "in:%M\2m:\A At "su:lA_k "PA_k: d_-{n_- ""st{M\_0kAst@ "A_k:P d_-{_ki_k]
IPA:
Ortografisk gjengivelse:
noravindn å sole kjekla om kem a dæi so va dn stærkaste. då kåm de æin mann gåande me æin varm frakk på sæi. di vart enig om at dæn so fust kunne få mann te å ta av se frakken hann vart rekna såm na stærkaste av dæi to. so blas noravinn da n kunne. men jo mæir han blas jo tettare trakk mann frakken runt sæi. å te slutt so gav noravindn opp. då sjæin sola fram so gått å varmt. å då tok mann av se frakken me æin gång. å so måtte noravindn innrømma at sola va dæn stærkaste av dæi.
Informantdata:
Fødselsår: 1974 Kjønn: F Alder til sted: 0 Alder fra sted: 19
Foreldre/foresatte med samme dialekt: 1 Representativ dialektbruker (egenvurdering): JA
Yrke: lærar Utdanning: 6
Egen beskrivelse av dialekten:
Brukar meir a-endingar (meina-meine) enn dei som bur i sentrum.
Foreldre/foresatte:
1. mor
Yrke: lærar
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 5
2. far
Yrke: bonde
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 0