Institutt for språk- og kommunikasjonsstudier, NTNU > Nordavinden og sola

Nordavinden og sola

Vis dialektprøver på norgeskart Vis liste over dialektprøver

naviger:
 Kart   Liste   Søk   Kildetekst   Om databasen   HJELP! 

Dialektprøve nos15001


  nos15001
Raundalen, Fagnastøl Kommune: Voss Fylke: Hordaland Tabu.0-region: 15
Opptaksdato: 16.11.2000 (H)
XSAMPA:
[ ""nu:M\APindn_= O "su:lE ""CeklA um "k_hEm: AP "d_-{i su %PA:\ dn_= ""st{M\_0kAst{_k d_0_-O %k_hOm:\ d_-@ {in "mAn_-: ""go:An_-E me {in "PaM\m "fM\Ak_h: %pO:\ s{i di PAM\t ""?e:nig um At "d{n: su "f}st k}n@ fO "mAn: te O tA "?A:P se "fM\Ak:@n "hAn: PAM\_0t ""M\E_tk_hnA sOm nA ""st{M\_0kAst@ AP "d_-{i %t_hu:\ su "blA:s ""nu:M\A%Pin:\n_= "nA: n_= ""k_h}n:@ men ju "m{iM\ hAm "blA:s ju ""t_hEt:aM\@ "tM\_0ak_h: "mAn:n_= "fM\Ak:@ "M\unt sEi O te "sl}t_h: su gAP ""nu:M\A%Pindn_= "up_h: dO "s`{in "su:l_-A "fM\Am: su "gOt_h: O "PaM\mt O "do: tuk "mAn:n_= "A:P s@ "fM\Ak:@n me "{in "gON: O "su: mOt@ ""nu:M\A%Pindn_= "in:%M\2m:\A At "su:lA_k "PA_k: d_-{n_- ""st{M\_0kAst@ "A_k:P d_-{_ki_k]
IPA:
Ortografisk gjengivelse:
noravindn å sole kjekla om kem a dæi so va dn stærkaste. då kåm de æin mann gåande me æin varm frakk på sæi. di vart enig om at dæn so fust kunne få mann te å ta av se frakken hann vart rekna såm na stærkaste av dæi to. so blas noravinn da n kunne. men jo mæir han blas jo tettare trakk mann frakken runt sæi. å te slutt so gav noravindn opp. då sjæin sola fram so gått å varmt. å då tok mann av se frakken me æin gång. å so måtte noravindn innrømma at sola va dæn stærkaste av dæi.
Informantdata:
Fødselsår: 1974 Kjønn: F Alder til sted: 0 Alder fra sted: 19
Foreldre/foresatte med samme dialekt: 1 Representativ dialektbruker (egenvurdering): JA
Yrke: lærar Utdanning: 6
Egen beskrivelse av dialekten:
Brukar meir a-endingar (meina-meine) enn dei som bur i sentrum.
Foreldre/foresatte:
1. mor
Yrke: lærar
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 5
2. far
Yrke: bonde
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 0