Institutt for språk- og kommunikasjonsstudier, NTNU > Nordavinden og sola

Nordavinden og sola

Vis dialektprøver på norgeskart Vis liste over dialektprøver

naviger:
 Kart   Liste   Søk   Kildetekst   Om databasen   HJELP! 

Dialektprøve nos16001


  nos16001
Stanghelle Kommune: Vaksdal Fylke: Hordaland Tabu.0-region: 16
Opptaksdato: 15.11.2000 (H)
XSAMPA:
[ ""nu:M\A%Pin:\n_= O "su:la ""c__C{kla um "k_h{m a %4{i soF %PA:\ d@n ""st{M\_0kast@ "do: %k_hom:\ de {in "mAn: ""go:An@ me {in "PaM\m "fM\Ak: pO "se:g deI PaM\_0t ""einiM\@ %?um:\ at "d{n: suF "f2M\_0st k}ne fO ~mA:n te O tA "?A:P seg "fM\Ak_h:@n PaM\_0t ""M\ekna sOm d{n ""st{M\_0kAst@ "A:P d{i "su: blo:st@ ""nu:M\A%Pin:\n_= ?aP "?al: si "mak_ht_h m{n d{s "m{iM\ ham ""blo:st@ d{s ""t_h{t:{M\@ "tM\_0ak: ~ma:n "fM\ak_h:@n "M\unt seg O te sist g_0a ""nu:M\A%in:\n_= "up_h: "do: "s`{in "su:la "fM\am su "gOt: O "PaM\mt_h O "stM\aks tuk ~ma:n "A:P seg "fM\ak_h:@n ?O "su: mOt:e ""nu:M\A%Pin:\n_= "?in:%M\2m:\a ?at ""su:la "PA: d{n ""st{M\_0kAst@ "A:P d{i]
IPA:
Ortografisk gjengivelse:
noravinn å solæ tkjækla om kæm a dæi såm va den stærkaste. då kom de æin mann gåane me æin varm frakk på seg. dei vart einige om at dæn so først kunne få man te å ta av seg frakken vart rekna såm den stærkaste av dæi. so blåste noravinn av all si makt. men dæss mæir han blåste dæss tættære trakk man frakken ront seg. å te sist gav noravindn opp. då sjæin solæ fram so gått å varmt. å straks tok mann av se frakken. å so måtte noravinn innrømma at solæ va dæn stærkaste av dæi.
Informantdata:
Fødselsår: 1979 Kjønn: F Alder til sted: Alder fra sted:
Foreldre/foresatte med samme dialekt: Representativ dialektbruker (egenvurdering):
Yrke: Utdanning:
Egen beskrivelse av dialekten:
Foreldre/foresatte:
1.
Yrke:
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole):
2.
Yrke:
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole):