Institutt for språk- og kommunikasjonsstudier, NTNU > Nordavinden og sola

Nordavinden og sola

Vis dialektprøver på norgeskart Vis liste over dialektprøver

naviger:
 Kart   Liste   Søk   Kildetekst   Om databasen   HJELP! 

Dialektprøve nos08001


  nos08001
Asserøy Kommune: Bjugn Fylke: Sør-Trøndelag Tabu.0-region: 08
Opptaksdato: ..1999 (H)
XSAMPA:
[ ""nu:r`A%PiJ:\ O "su:r`A ""k4ANr`A um "k_h{m tO "D{m sOF "PA: deJ ""st{4_0kAstn_= "dA: "k_hum: de {n "mAJ: ""go:\AnEs me n "PA4m "frAk:_h p_hO s{ d{m PAt` "e:ni "um: At "d{J: sOF "f6St k}J "fO: ~mAJ: te O ""t_hA: tO s{ "frAk:@n skuL "j{Ls "f9 ""St_-{4_0kA4 eJ deJ ""AJ:@n` "sO: "br`Ost ""nu:r`APiJ:\ tO "?AL: si "mAkt m{n des "m{i4 hAJ:\ "br`Ost des ""t_het:A4 "t4Ak:_h ~mAJ: "f4Ak:_h@n "4}J:c s{ O te "Sl_-}c: "g_0A: ""nu:r`A%PiJ:\ "up:_h "dA "S{in "su:r`A "f4Am sO "gOt:_h O "PA4mt O "st4Aks t_huk ~mAJ: "t_ho: s{ "f4Ak:@_kn O "sO: mOt ""nu:r`A%PiJ:\ ""iJ:\%42m:\ At "su:r`A PA DeJ:\ ""st{4kA_kstn_= "tO: D{_km]
IPA:
Ortografisk gjengivelse:
nolavinnj å sola krangla om kæm tå dæm såm va deinn stærkastn. da kom de æn mainn gåanes me æn varm frakk på sæ. dæm vart eni om at dæinn såm føsjt kuinn få mainn te å ta tå sæ frakken skoill gjæills før stærkar einn deinn ainnern. så blåst noravinnj tå aill si makt. mæn dess mæir hainn blåst dess tettar trakk mainn frakken ruinnt sæ. å te sjluitt ga nolavinnj opp. da sjæin sola fram så gått å varmt å straks tok mainn tå sæ frakken. å så mått nolavinnj innjrøm at sola va deinn stærkastn tå dæm.
Informantdata:
Fødselsår: 1965 Kjønn: F Alder til sted: 0 Alder fra sted: 19
Foreldre/foresatte med samme dialekt: 2 Representativ dialektbruker (egenvurdering): JA
Yrke: stipendiat Utdanning: 13
Egen beskrivelse av dialekten:
normalisert
Foreldre/foresatte:
1. mor
Yrke: gårdbruker
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 0
2. far
Yrke: elektriker/linjeformann
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 0