Institutt for språk- og kommunikasjonsstudier, NTNU > Nordavinden og sola

Nordavinden og sola

Vis dialektprøver på norgeskart Vis liste over dialektprøver

naviger:
 Kart   Liste   Søk   Kildetekst   Om databasen   HJELP! 

Dialektprøve nos11002


  nos11002
Naas, Eide Kommune: Eide Fylke: Møre og Romsdal Tabu.0-region: 11
Opptaksdato: .04.2001 (V)
XSAMPA:
[ ""nu:4A%PiJ:\ O "su:r`A ""k4Angr`A um "k_h{m: tO %{m:\ sO PA ""st{s`kA_kst "dA: "kOm: de {n "mAJ: ""go:An mE {F "PA4m "f4Ak: pO sE d{F PAt` ""?e:ni um At %d{J:\ sOF "f2s` %k}J:\@ fO ~mA:J te O ""t_hA: tO sE "f4Ak:@n PAt` ""r\{NnA sOm ""st{4_0kA_kst tO {_km sO ""br`o:st@ ""nu:4A%PiJ:\ tO "?AL: si "mAk_ht_h m{n ju "m{:4 n_= ""br`o:st@ j_ku ""t_het:@ %t4Ak:\ ~mA:J "f4Ak:@n "4}Jc s@_k te "s`l_-}c_h: g_0A ""nu:4A%PiJ:\ "up_h: %dA:\ "s`{:n "su:r`A "f4Am: sO "gOt: O "PAn`t` O ~mA:J ""t_hu:k tO se "f4Ak:@n me "?{_~:n_G gO_~N O "so: mOt@ ""nu:4A%PiJ:\ "?iJ:%42m:\ At "su:r`A_k P_kA ""st{4_0kAst]
IPA:
Ortografisk gjengivelse:
noravinnj å sola krangla om kæmm tå æmm så va stæsjkast. da kåmm de æn mainn gåan mæ n varm frakk på sæ. dæm vart eni om at dæinn såm føsjt kuinne få mainn te å ta tå se frakken vart rægna såm stærkast tå æm. så blåste noravinnj tå aill si makt. mæn jo mæ rn blåste jo tetta trakk mainn frakken ruintj se. te sjlut ga noravinnj opp. da sjæn sola fram så gått å varnt å mainn tok tå se frakken me æn gång. å så måtte noravinnj innjrømm at sola va stærkast.
Informantdata:
Fødselsår: 1978 Kjønn: F Alder til sted: 0 Alder fra sted: 20
Foreldre/foresatte med samme dialekt: 2 Representativ dialektbruker (egenvurdering): JA
Yrke: student Utdanning: 4
Egen beskrivelse av dialekten:
Litt normalisert.
Foreldre/foresatte:
1. mor
Yrke: møbelsyerske
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 2
2. far
Yrke: uføretrygdet
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 6