Institutt for språk- og kommunikasjonsstudier, NTNU > Nordavinden og sola

Nordavinden og sola

Vis dialektprøver på norgeskart Vis liste over dialektprøver

naviger:
 Kart   Liste   Søk   Kildetekst   Om databasen   HJELP! 

Dialektprøve nos13002


  nos13002
Brekke Kommune: Gulen Fylke: Sogn og Fjordane Tabu.0-region: 13
Opptaksdato: ..2000
XSAMPA:
[ ""nu:4_GA%vIndn_= O "su:lA ""k4ANlA um "k_hem AP %4{I su "vA: 4En ""st{4_0kAst@ dO "kom {In "mAn: ""go:And@ m@ {In "vA4m "f4Ak: pO "sE:_kM\_0 d{I vAt_- ""{Inig@ um At dEn suF "fyst k}ne fO ""mAnn_= t@ O tA_k "A_k:v sE "f4Ak:@n %vA:\ dEn ""st{4_0kA_0st AP "d{_kI_0 "su: "ble:s ""nu:4A%vIndn_= ?Av "?Al: sI "mAk_ht_h mEn ju "m{I4 An "blE:s ju ""t_het:A4@ "d4u:g "mAn:n_= "f4Ak:@n "4unt sEM\_0 O tE "sl}t: mOt:\@ ""nu:4A%vIndn_= jE "up:_h "dO: "s`{In "su:lA "f4Am sO "gOt:_h O "vA4mt At "mAnn_= "st4Aks mOt:\@ tA "A_k:v sE "f4Ak:@n O "su: mOt:\@ ""nu:4A%vIndn_= "In:%42m:\@ At "su:lA vA d{_kn ""sT{_k4_0kA_kst@_k "A_k:v d{_kI_k]
IPA:
Ortografisk gjengivelse:
noravindn å sola krangla om kemm av ræi so va ren stærkaste. då kåmm æin mann gåande me æin varm frakk på seg. dæi vart æinige om at den som fyst kunne få mann te å ta av se frakken va den stærkast av dæi. so bles nuravindn av al si makt. men jo mæir an bles ju tettare drug mann frakken ront seg å te slutt måtte nuravindn je up. då sjæin sula fram så gått å varmt at mann straks måtte ta av se frakken. å so måtte nuravindn innrømme at sula va dæn stærkaste av dæi.
Informantdata:
Fødselsår: 1970 Kjønn: F Alder til sted: 3 Alder fra sted: 16
Foreldre/foresatte med samme dialekt: 2 Representativ dialektbruker (egenvurdering): NEI
Yrke: stipendiat Utdanning: 10
Egen beskrivelse av dialekten:
Normalisert i forhold til de mest markerte språkdraga (spesielt diftongering av lang å), men likevel ikke ulik ungdommen sin talemåte på staden.
Foreldre/foresatte:
1. mor
Yrke: bankassistent
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 3
2. far
Yrke: tømrer
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole): 3