Institutt for språk- og kommunikasjonsstudier, NTNU > Nordavinden og sola

Nordavinden og sola

Vis dialektprøver på norgeskart Vis liste over dialektprøver

naviger:
 Kart   Liste   Søk   Kildetekst   Om databasen   HJELP! 

Dialektprøve nos11003


  nos11003
Molde Kommune: Molde Fylke: Møre og Romsdal Tabu.0-region: 11
Opptaksdato: ..
XSAMPA:
[ ""nu:rA%Pin:\n_= O ""su:r`A ""k4ANr`A om "k_h{m A %d{m sOm PA ""st{4_0k@st "dA: %k_hOm:\ de n "mAn: ""go:@n@ %me:\ n "PA4m "f4Ak_h: pO "se: "d{m br`{i ""e:ni um At "d{n: sF_0_= "f2s`t %k_h}n:\e %fO:\ "mAn:n_= te O ""t_hA: A s{ "f4Ak_h:@n br`{ ""r{NnA sOm dn_= ""st{4_0k@st@ "A: D{m "so_k: ""br`o:st@ ""nu:4A%Pin:\n_= AP "Al: si "mAk_ht_h m{n @ "m{i4 hAm ""br`o:st@ de ""t_h{t:@4@ t4Ak: "mAn:n_= "f4Ak_h:@n "4}nt s@ O te "s`l_-}t_h: %g_0A:\ ""nu:rA%Pin:\ "up_h: dO "s`{in "su:r`A sO "gOt_h: O "PA4mt_h O "mAn:n_= ""t_hu:k A s{ "f4Ak_h:@n m@ "?e:N "AN: O "so: mOte ""nu:4A%Pin:\n_= "in:%42m:\@ At "su:r`A "PA: @n ""st{4k@st@ "A: D{m]
IPA:
Ortografisk gjengivelse:
noravinn å sola krangla åm kæm a dæm såm va stærkest. da kåmm de en mann gåene me n varm frakk på se. dæm blei eni om at dænn såm føsjt kunne få mann te å ta a sæ frakken blæ rægna såmm dn stærkeste av dæm. så blåste noravinn av all si makt. mæn e meir ham blåste de tættere trakk mann frakken runt se. å te slutt ga noravinn opp. då sjæin sola så gått å varmt å mann tok a sæ frakken me en gang. å så måtte noravinn innrømme at sola va dn stærkeste av dæm.
Informantdata:
Fødselsår: Kjønn: Alder til sted: Alder fra sted:
Foreldre/foresatte med samme dialekt: Representativ dialektbruker (egenvurdering):
Yrke: Utdanning:
Egen beskrivelse av dialekten:
Foreldre/foresatte:
1.
Yrke:
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole):
2.
Yrke:
Utdanningsnivå (antall år etter grunnskole):